Rysslands attack mot Ukraina

Ryssland startade en invasion av Ukraina den 24 februari. Finland fördömer kraftfullt Rysslands militära åtgärder i Ukraina och stöder Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet.

Statsrådet följer hur situationen utvecklas och helhetsbilden. Jord- och skogsbruksministeriet följer läget utifrån egna ansvarsområden.

Se även

Statsrådet

Utrikesministeriet

Arbets- och näringsministeriet

Hjälp till ukrainare

EU's åtgärder och sanktioner

Sanktioner och Rysslands attack mot Ukraina

Jord- och skogsbruksministeriet: Coronaviruset