Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Venäjä käynnisti 24. helmikuuta hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet ja tukee Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta.

Valtioneuvosto seuraa tilanteen kehittymistä ja kokonaiskuvaa. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa tilannetta omien vastuualueidensa näkökulmasta.

Tutustu myös

Valtioneuvosto

Ulkoministeriö

Työvoima- ja elinkeinoministeriö

Sisäasianhallinnon toiminta Ukrainan kriisissä

Avun tarjoaminen ukrainalaisille

Venäjän pakotteet

EU:n rajoittavat toimenpiteet Ukrainan kriisin johdosta

Maa- ja metsätalousministeriö: Koronavirus