Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Maa- ja metsätalousministeriö ja ministeriön hallinnonalan virastot seuraavat tiivisti koronavirustilannetta. Ministeriöllä ja virastoilla on valmius reagoida nopeasti, mikäli tilanne näin vaatii esimerkiksi elintarvike- tai vesihuollossa.

Ruokavirasto ohjeistaa toimia ruokaketjun toiminnan varmistamiseksi

Korona-epidemian vuoksi syntyneiden poikkeusolojen vuoksi annettu ohjeistus on voimassa 13.4.2020 asti ja koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvintuotannon, maaseudun kehittämistukien ja maataloustukien valvontaa. Tarkoituksena on turvata toimintojen jatkuvuus.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että viraston ohjaamia tarkastuksia, joita tekevät kunnat, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. Lähtökohtana on, että koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa viranomaiset tekevät vain välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuskäyntejä. Erityisesti maatiloille kohdistuvia käyntejä rajoitetaan. Tarkastustoiminnassa suositaan asiakirjatarkastuksia tai etäyhteyksien käyttöä silloin, kun se on mahdollista. Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta

Maamittauslaitos ja Suomen metsäkeskus rajoittavat asiakaspalvelua

Maamittauslaitoksen palvelupisteissä asiointi onnistuu 13.4.2020 saakka vain ajanvarauksella. Maanmittauslaitos ohjeistaa, että palvelupisteessä asioivien tulee varata aika puhelinpalvelusta.

Lisätietoa asioinnista Maanmittauslaitoksessa: Maamittauslaitoksen tiedote ja asiakaspalveluohjeistus.

Metsäkeskuksen toimistoilla voi asioida vain varaamalla ajan etukäteen 18.3. alkaen.

Metsäkeskuksen palvelupisteistä ajanvarauksella toimivat Rovaniemen, Kajaanin, Oulun, Kuopion, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen, Seinäjoen, Turun, Mikkelin, Kouvolan, Lahden ja Helsingin toimistot.

Lisätietoa asioinnista Metsäkeskuksessa: Metsäkeskuksen verkkosivut.
 

Lisätietoja koronaviruksesta löytyy muun muassa oheisista linkeistä:

Katso myös

Sivua täydennetään tarvittaessa.