Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalousministerit pyrkivät ratkaisuun yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2020 11.14

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 19.-20. lokakuuta. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalous- ja kalastusneuvostossa on tarkoitus saavuttaa puheenjohtajamaa Saksan johdolla pitkään odotettu neuvoston yleisnäkemys eli jäsenmaiden kanta yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksesta. CAP-uudistuksesta on neuvoteltu vuodesta 2018 lähtien ja kesän rahoituskehysratkaisun jälkeen asiassa on nyt mahdollista edetä. Suomi on valmis tukemaan sellaista kokonaisratkaisua, joka toisaalta parantaa CAP:n vaikuttavuutta ympäristö- ja ilmastonäkökulmista sekä takaa maataloustuotannon kannattavuuden ja kannustavuuden.

Neuvoston päätelmissä linjataan jäsenmaiden kanta komission toukokuussa 2020 julkaisemaan Pellolta pöytään –strategiaan. Strategian tavoitteena on kehittää kestävä, terveellinen ja oikeudenmukainen ruokajärjestelmä EU:ssa. Suomi suhtautuu myönteisesti strategian tavoitteisiin ja korostaa, että strategian toimeenpanossa on kiinnitettävä huomiota jäsenmaiden erilaisiin lähtötilanteisiin ja olosuhteisiin. 

Pellolta pöytään –strategiassa komissio ilmoittaa antavansa lähivuosina lukuisia lainsäädäntöaloitteita ja toimenpiteitä ruokajärjestelmän kehittämiseksi kestävämpään suuntaan. Suomi pitää tärkeänä, että lainsäädäntöehdotuksia valmisteltaessa laaditaan kattavat arvioinnit toimien vaikutuksista.

Kalastusasioissa maatalous- ja kalastusneuvoston on muun muassa tarkoitus päättää kalastusmahdollisuuksista Itämerellä vuonna 2021. Suomen lähtökohtana on, että kalastusmahdollisuudet vahvistetaan kestävää enimmäistuottoa, monivuotista suunnitelmaa ja tieteellistä neuvoa noudattaen. Lisäksi Suomi painottaa lohen laitonta kalastusta estävien toimien jatkamista.

Kokousjärjestelyt ovat koronaviruspandemian vuoksi poikkeukselliset ja esimerkiksi henkilömääriä kokoustiloissa on rajoitettu.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295162047
Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 295162458
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. +358 295162058
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, +358 505162868
 

MMM:n tiedote Pellolta pöytään –strategiasta 20.5.2020