Hyppää sisältöön
Media

Hallitus päätti kausityövoiman terveysturvallisesta maahantulosta – ohjeet tullaan lähettämään tiloille

Julkaisuajankohta 4.2.2021 13.46 | Muokattu 10.3.2021 klo 8.29
Tiedote

Hallitus on tänään 4.2.2021 päättänyt kausityöntekijöiden terveysturvallisen maahantulon ohjeista. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan edellytyksenä työskentelylle alkutuotannon kannalta kriittisissä tehtävissä on Suomeen tuleville muiden EU-maiden tai niiden ulkopuolisten maiden kansalaisilta otettava maahantulon yhteydessä koronavirusnäyte ja 72 tunnin maassa olon jälkeen toinen näyte. Kummankin näytteen on oltava negatiivinen.  THL on arvioinut, että kahden testauksen mallilla voidaan tehokkaasti estää matkustamiseen liittyviä, rajan yli leviäviä koronavirustapauksia.

Kausityöntekijöiden karanteenista on laadittu myös erilliset ohjeet ja työnantajien ohjeistamiseen karanteenien valvonnasta on panostettu. Ohjeet tullaan lähettämään tiloille ja ne julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön verkkosivustolla. Tuottajajärjestöt ovat lisäksi luoneet Töitäsuomesta.fi-palvelun yhteyteen karanteenin omavalvontajärjestelmän.

Työnantajan on ilmoitettava ulkomaisen työvoiman saapumisesta kunnan terveysviranomaisille. Työnantajan tulee lisäksi laatia yhteistyössä paikallisen tartuntatautiviranomaisen kanssa terveysturvallisuussuunnitelma, joka on välttämätön edellytys työvoiman maahantulolle. Myös näistä lähetetään vielä tarkempi ohjeistus työnantajille.

- Terveysturvallinen maahantulo on kaiken a ja o. Siksi haluamme panostaa erityisesti ohjeistukseen. Teemme niistä helposti noudatettavat ja käytännönläheiset. Samalla on huolehdittava, että kausityön maahantuloon vaikuttavat lupaprosessit ovat sujuvia ja niissä on riittävät resurssit. Myös kotimaisen työvoiman kannusteet otetaan valmisteluun, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Ulkomaisen työvoiman maahanpääsy sekä valintamenettely

Maahantulon yhteydessä kausityöntekijän on esitettävä työnantajan täyttämä lomake työskentelystään tilalla tai yrityksessä. Ukrainalaisten osalta Ukrainan hallituksen vaatimusten mukaan työntekijöillä tulee olla vähintään kolmen kuukauden työsopimus. 

Maahanpääsyyn liittyvä päätösprosessi on selkeä vastuiden osalta ja lopullinen päätös on aina rajaviranomaisella. Maahanmuuttovirasto (Migri) käsittelee kausityöntekijöiden lupahakemuksia. 

Maa- ja metsätalousministeriö suosittaa vahvasti keskitettyjen charterlentojen käyttöä kausityöntekijöiden maahan saapumisen välineenä.

Työvoiman saatavuutta tuetaan myös kotimaasta sekä muista EU/ETA –maista

TE-toimistot tukevat työnantajia löytämään tekijöitä kausityöhön myös kotimaasta (www.te-palvelut.fi). Tärkeitä kohderyhmiä ovat mm. nuoret työnhakijat. Lisäksi tuetaan kausityöntekijöiden löytymistä muista EU/ETA maista järjestämällä virtuaalisia eurooppalaisia rekrytointitapahtumia (www.europeanjobdays.eu) ja www.te-live.fi-tapahtumia. Maaseudun kausityövoimapulaa helpottamaan on luotu Töitäsuomesta.fi-palvelu.

Ohjeistusta kausityövoimaan liittyen

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. 02951 62059, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi