Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalousministerit tuomitsivat Venäjän vetäytymisen Mustanmeren viljasopimuksesta – Suomi painotti EU:n yhtenäisyyttä ja vientireittien vahvistamista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.7.2023 21.17
Tiedote
Ministeri Sari Essayah keskusteli Liettuan maatalousministeri Kęstutis Navickaksen kanssa ns. solidaarisuuskäytävistä.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 25. heinäkuuta Espanjan puheenjohtajakauden ensimmäiseen kokoukseen. Ministereiden asialistalla oli katsaus Euroopan maataloustuotteiden markkinatilanteeseen sekä mm. asetukset kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja uusista kasvinjalostustekniikoista. Keskustelussa nousi vahvasti esille Venäjän päätös olla jatkamatta Mustanmeren viljasopimusta sekä Ukrainan viljan viennin vaihtoehtoisten reittien vahvistaminen. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ja epäsuotuisat sääolosuhteet ovat heijastuneet maatalousmarkkinoille. Kuivuus on vaikuttanut monen jäsenvaltion maataloustuotantoon. Myös Suomessa kasvustot ovat kärsineet kuivuudesta, mikä heikentää satoennusteita. Samanaikaisesti tuotantokustannukset ovat jatkaneet kasvamistaan kaikkialla EU:ssa, aiheuttaen vaikean tilanteen tuottajille.
 
Maatalousministerit tuomitsivat Venäjän vetäytymisen Mustanmeren viljasopimuksesta. Mustanmeren reitti on ollut merkittävä Ukrainan maataloustuotteiden viennille ja sopimuksesta vetäytymisellä voi olla huolestuttavia vaikutuksia globaaliin ruokaturvaan. Ministerit korostivat EU:n läpi kulkevien kuljetusreittien merkitystä Ukrainan viennille.
 
”Mustanmeren viljasopimuksella on ollut ratkaiseva rooli varmistettaessa sotaa käyvän Ukrainan viljan vienti kustannustehokkaasti maailmanmarkkinoille ja myös haavoittuvien maiden auttamisessa. On tärkeää varmistaa, että Ukrainan maataloustuotannolla on toimivat reitit maailmanmarkkinoille EU-alueen kautta ja EU:n on panostettava logistiikan vahvistamiseen”, ministeri Sari Essayah painotti.
 
Neuvosto keskusteli myös kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä koskevasta asetusehdotuksesta ja komission vastauksesta neuvoston lisätietopyyntöön ehdotuksen vaikutuksista mm. ruokaturvaan. Jäsenvaltiot kiittivät komissiota lisäselvityksestä, mutta lähes kaikki katsoivat, että asetus vaatii edelleen jatkoneuvotteluja.  Työtä on jatkettava erityisesti asetusehdotuksen ongelmallisista kohdista, kuten jäsenvaltiokohtaisista sitovista kasvinsuojeluaineiden vähennystavoitteista ja herkkiä alueita koskevista tavoitteista, jotka eivät huomioi jäsenmaiden olosuhteita.
 
”Suomessa on jo vuosikymmenien ajan tehty työtä kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskien vähentämiseksi. Tämän työn ansiosta kasvinsuojeluaineiden käyttö on hyvin vähäistä Suomessa. Suhtaudun erittäin varauksellisesti sitoviin kansallisiin vähennystavoitteisiin. Tavoite pitäisi asettaa vain EU-tasolle, jotta ruokaturva ei vaarannu”, ministeri Essayah totesi.
 
Komissio esitteli kokouksessa myös kolme heinäkuussa antamaansa asetusehdotusta. Näihin lukeutui asetusehdotus uusista genomitekniikoista kasvinjalostuksessa sekä asetusehdotukset kasvinlisäysaineistoista ja metsänviljelyaineistoista. Asetusten käsittely on nyt alkanut Espanjan puheenjohtajakaudella.
 
Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Iina Mattila p. +358 50 473 6221
Erityisasiantuntija Kari Valonen p. +32 473 525 630

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous