Hyppää sisältöön
Media

Ministerit keskustelivat Ukrainan maataloustuotannon ja -logistiikan tilanteesta ja kuljetusyhteyksistä EU:hun ja maailmalle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2022 20.20
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 26. syyskuuta maatalousneuvoston kokoukseen Brysseliin. He keskustelivat mm. Ukrainan maataloustuotannon ja -logistiikan tilanteesta ja kuljetusyhteyksistä EU:hun ja maailmalle. Lisäksi ministerit keskustelivat mm. kalastuksesta ja suurpedoista. Ukrainan maatalousministeri Mykola Solskyi osallistui neuvoston kokoukseen paikan päällä. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Komissio kertoi, että EU:n ja Ukrainan väliset solidaarisuuskaistat, joilla mm. viljaa kuljetetaan Ukrainasta maailmanmarkkinoille, ovat alkaneet toimia. Ministerit painottivat, että toimiva logistiikka sekä Mustanmeren satamien että solidaarisuuskaistojen kautta on hyvin tärkeää ruokaturvan takaamiseksi.

Ministerien keskustelussa nousi esiin myös kohonneet tuotantokustannukset, kuten energian, rehujen ja lannoitteiden hinnat EU:ssa. ”EU:n maataloustuotannon kannalta on tärkeää turvata lannoitteiden ja energian saatavuus kohtuullisin hinnoin tulevana vuonna. Tämä pitäisi varmistaa EU-tason yhteisin toimenpitein”, totesi ministeri Antti Kurvinen.

Lisäksi neuvosto vaihtoi näkemyksiä kalastusasioista. Jäsenmaat toivat esille omia prioriteettejaan osana valmistautumista syksyllä käytäviin neuvotteluihin, joita EU käy Yhdistyneen kuningaskunnan, Norjan ja Koillis-Atlantin rannikkovaltioiden kanssa vuoden 2023 kalastusmahdollisuuksista. Suomi otti tämän asiakohdan tiedoksi. Muissa asioissa keskusteltiin myös ankeriaskannan heikosta tilanteesta. Suomi toi esille kansallisesti toteutettuja toimenpiteitä ankeriaskannan elvyttämiseksi. 

Neuvosto keskusteli muissa asioissa EU:n suurpetopolitiikasta Itävallan aloitteen pohjalta. Suomi tuki aloitetta. Keskustelussa useat jäsenmaat esittivät huolen kasvavista suurpetokannoista ja niiden aiheuttamista haitoista etenkin maanviljelijöille. 

Lisäksi muissa asioissa neuvosto keskusteli teollisuuden päästödirektiivin tarkistamisen maatalousnäkökohdista. Jäsenmaat pitivät 150 eläinyksikön rajaa liian alhaisena, sillä se toisi direktiivin piiriin perheviljelmät. Niiden kustannukset nousisivat sekä kilpailukyky ja ruokaturva heikentyisivät. 

Lisäksi neuvosto keskusteli mm. myös komission asetusehdotuksesta kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja sen vaikutustenarvioinnista, varsinkin ruokaturvan näkökulmasta. Lisäksi suuri joukko jäsenmaita pyysi komissiota jatkamaan valtiontukitoimenpiteitä koskevien tilapäisten kriisipuitteiden voimassaoloa talouden tukemiseksi Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Kari Valonen, p. +32 473 525 630

Ministerin erityisavustaja Pertti Hakanen, p. +358 50 050 5997
 

Antti Kurvinen EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Kalat Ruoka ja maatalous