Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik: Rättvisa bör beaktas på ett mångsidigt sätt i markansvändningssektorns klimatplan

jord- och skogsbruksministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.3.2022 17.09
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade markansvändningssektorns klimatplan tisdagen den 22 mars. I diskussionen lyfte man särskilt fram en övergripande granskning av rättvisan samt effekterna av klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn på den biologiska mångfalden. I diskussionerna lyfte man dessutom fram bland annat de globala verkningskedjorna inom virkesproduktionen, försörjningsberedskapen inom livsmedelsproduktionen och omställningen mot en mer grönsaksbetonad produktion och konsumtion.

De preliminära åtgärderna som föreslås ta in i markanvändningssektorns klimatplan och som behandlades vid mötet hänför sig bland annat till beskogning, torvmarker, jordbrukspolitik och förebyggande av avskogning. Diskussionen om markanvändningssektorns klimatplan inleddes av jord- och skogsbruksministeriets naturresursråd Heikki Granholm. Äldre skogsekonom vid Pellervo ekonomiska forskningsinstitut Jani Laturi inledde diskussionen om bedömningen av planens ekonomiska konsekvenser.

 

Regional och social rättvisa i fokus i åtgärderna för utsläppsminskning

I rundabordsforumets diskussion betonades det att rättvisan i klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn bör granskas ur många olika synvinklar. Markägarna, företagarna och arbetstagarna ska vara en del av förändringen – de som är verksamma inom branschen bör beaktas på ett omfattande sätt genom utbildningar och gemensamma försök, och de måste ges möjligheter att påverka i förändringen. I diskussionen betonades också rättvisa över generationsgränserna.

"I klimatåtgärderna bör rättvisa ses som de nuvarande och kommande generationernas rättighet till ett stabilt klimat, en mångfaldig natur och en trygg miljö", sade Harri Hölttä, ordförande för Finlands naturskyddsförbund.

Kopplingna till den biologiska mångfalden bör identifieras

I rundabordsforumets diskussion ansågs det vara viktigt att man i markanvändningssektorns klimatplan på ett heltäckande sätt identifierar kommande utmaningar. I synnerhet betonades behovet av att göra en omfattande bedömning av planens olika konsekvenser och att samordna markanvändningssektorns klimatplan med målen för hållbar utveckling och särskilt med stärkandet av den biologiska mångfalden.

Rundabordsforumet tackade beredarna av planen för att man på ett omfattande sätt hade identifierat olika åtgärder för att minska utsläppen från markanvändningssektorn och stärka kolsänkorna och kollagren. Under diskussionen lyfte man fram den globala marknaden för virkesproduktion, exporten av långvariga produkter av trä som binder kol och ökningen av Finlands positiva klimatavtryck med hjälp av exporten.

Rundabordsforumets synpunkter beaktas vid färdigställandet av markanvändningssektorns klimatplan, och de sänds till ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik för kännedom.

Mer information

Joonas Rahkola
Statsministerns specialmedarbetare
tfn 0295 160 998
joonas.rahkola@gov.fi

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
riikka.yliluoma@gov.fi

Heikki Granholm
Naturresursråd, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 130
heikki.granholm@gov.fi

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
jarmo.muurman@gov.fi

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035. Man kan följa med diskussionerna om klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn under hashtaggen #fångakolet och diskussionerna om markanvändningssektorns klimatplan under hashtaggen #MISU2035

Emma Kari Jari Leppä Sanna Marin