Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa huomioitava monipuolisesti oikeudenmukaisuus

maa- ja metsätalousministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2022 17.09
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli tiistaina 22. maaliskuuta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Keskustelussa nousivat esiin erityisesti oikeudenmukaisuuden kokonaisvaltainen tarkastelu sekä maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi tuotiin esiin muun muassa puuntuotannon globaalit vaikutusketjut, ruuantuotannon huoltovarmuus ja kestävyysmurros kasvispainotteisempaan tuotantoon ja kulutukseen.

Kokouksessa läpi käydyt maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan alustavat ehdotetut toimet liittyvät esimerkiksi metsittämiseen, turvemaihin, maatalouspolitiikkaan sekä metsäkadon ehkäisyyn. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta alusti maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraneuvos Heikki Granholm ja suunnitelman taloudellisten vaikutusten arvioinnista Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi.

Alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus päästövähennystoimien ytimessä

Pyöreässä pöydässä korostettiin, että maankäyttösektorin ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta tulisi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Maanomistajien, yrittäjien ja työntekijöiden tulee olla mukana muutoksessa: alalla toimivat tulee huomioida kokonaisvaltaisesti koulutuksen ja yhteiskokeilujen kautta ja heidän täytyy päästä mukaan vaikuttamaan muutokseen. Keskustelussa korostui myös ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus.

”Ilmastotoimissa oikeudenmukaisuus tulee nähdä nykyisten ja tulevien sukupolvien oikeutena vakaaseen ilmastoon, monimuotoiseen luontoon sekä turvalliseen ympäristöön”, totesi Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Kytkös luonnon monimuotoisuuteen tunnistettava

Pöydän ympärillä pidettiin tärkeänä, että maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa tunnistettaisiin kattavasti tulevia haasteita. Erityisesti korostettiin tarvetta arvioida suunnitelman moninaisia vaikutuksia laajasti ja sovittaa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden ja erityisesti luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen kanssa.

Pöytä antoi valmistelijoille kiitosta siitä, että pohjassa oli tunnistettu kattavasti erilaisia toimenpiteitä, joilla maankäyttösektorin päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja –varastoja vahvistaa. Keskustelussa tuotiin esiin puuntuotannon globaalit markkinat, pitkäaikaisten, hiiltä sitovien puupohjaisten tuotteiden vienti ja Suomen hiilikädenjäljen kasvattaminen sen avulla.

Pyöreän pöydän näkökulmat huomioidaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman viimeistelyssä ja viedään tiedoksi ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle.

Lisätietoja:

Joonas Rahkola
Pääministerin erityisavustaja
p. 0295 160 998
joonas.rahkola@gov.fi

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
riikka.yliluoma@gov.fi

Heikki Granholm
Luonnonvaraneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 130
heikki.granholm@gov.fi

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
jarmo.muurman@gov.fi

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuteen liittyvää keskustelua voi seurata tunnisteella #HiilestäKiinni ja maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa tunnisteella #MISU2035.

Emma Kari Jari Leppä Sanna Marin