Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår begränsad jakt på vattenfåglar som minskar i antal

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2018 15.09 | Publicerad på svenska 26.6.2018 kl. 10.15
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss förordningsutkasten som för en viss tid förbjuder jakt på brunand och småskrake samt begränsar jakten på alfågel. Remisstiden går ut den 3 augusti 2018.

Enligt förslaget ska förbudet mot jakt på brunand och småskrake gälla i tre års tid. Populationen av brunand har kraschat under de senaste decennierna och skyddsklassen för småskrake har redan tidigare skärpts i avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien.

Ministeriet föreslår att jakten på alfåglar ska förbjudas totalt i inlandet i tre års tid. I havsområdet ska gälla jägarspecifika kvoter, vilket innebär att en jägare får skjuta högst fem alfåglar per dygn.

Nya jägarspecifika kvoter föreslås för första gången

Det här är första gången som ministeriet föreslår en fångstkvot per jägare för att begränsa alfågeljakten. Jaktlagen ändrades i fjol så att det genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet är möjligt att begränsa jakten med nya mer precisa metoder i stället för att helt behöva förbjuda jakten.

Målet med förslaget som gäller alfåglar är att minska fångsten avsevärt, men ändå ge en begränsad möjlighet till jakt i skärgården och samtidigt också till övrig viltvård som gagnar havsfåglar. På senhösten är alfågel i praktiken den enda vattenfågeln som får jagas i skärgården. Jägarna hjälper fåglarna också på andra sätt, fångar till exempel minkar och mårdhundar och bygger fågelholkar. Fågeljakten och skötseln av fågelpopulationerna i skärgården är en funktionell helhet. Om man förbjuder jakten på en enskild art, kan detta riskera hela traditionen och skärgårdsfåglarnas framtid. 

Vidare har ministeriet målet att öka det internationella samarbetet för att genomföra åtgärderna i den internationella förvaltningsplanen för alfågel. Alfågeljakten ska begränsas för att populationen inte drastiskt hinner minska i antal förrän jaktens hållbarhet kan säkras genom ett internationellt avtal. 

Alfågel är fortfarande en av de talrikaste havsänderna i Östersjön trots en markant tillbakagång under de senaste årtiondena. I dag uppskattas populationen uppgå till ca 1,6 miljoner fåglar. Jakten gäller populationen som häckar i Norra Ryssland och flyttar över Finland till Östersjöns södra delar för att övervintra.

Utkasten till förordningar finns på mmm.fi/lausunnolla.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 029 516 2338, fornamn.efternamn@mmm.fi
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2391, fornamn.efternamn@mmm.fi