Hoppa till innehåll
Media

Nätfiske i Saimen kräver särskild försiktighet i år

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2020 16.30 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 20.21
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som behandlar frågor kring skyddet av saimenvikare och fisket i Saimen diskuterade på mötet den 26 maj 2020 fisket i sommar. På grund av att så många kutar dött i sina bon i vintras finns det särskilda grunder för det. Gruppen beslutade också ordna regionala diskussionsmöten i augusti och september.

Arbetsgruppen diskuterade de risker som kutar kommer att möta i sommar i samband med nätfisket. Kutarna löper risk för att hamna i fiskenät i juli då nätfisket är tillåtet i Saimen.

Nätfiskeförbudet gäller i kutarnas viktigaste levnadsområden från den 15 april fram till utgången av juni.  Förbudet hjälper att skydda kutarna från att dö i fiskenät och bidrar till vikarstammens tillväxt.

I juli är det dock tillåtet att fiska bara med vissa typer av nät.  Grimnät och nät av starkt garn är förbjudna året om, säger Eija Kirjavainen, fiskeriråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

- Vi ser gärna att fiskarna självmant försöker undvika sådana risker att saimenvikare dör i fiskenät. De kan minska riskerna till exempel med kortare fisketider och effektivare ankring.

Det är viktigt att de som fiskar i Saimen tar del av kartorna över områden som är riskfyllda för kutar. Sådana områden finns till exempel i Haukivesi och Pihlajavesi. Uppdaterade riskområdeskartor finns här.

Diskussionsmöten på hösten

En bred arbetsgrupp bereder fiskebestämmelser som behövs för att skydda saimenvikare. Bestämmelserna börjar gälla 2021.

I samband med arbetet ska i augusti-september ordnas regionala diskussionsmöten i saimenvikarens utbredningsområden. För arrangemangen svarar landskapsförbunden och mötena är öppna för alla. Vidare ska det ordnas en webbenkät.

Mötena hålls på följande orter och dagar: Rääkkylä 25.8, Rantasalmi 26.8, Punkaharju 3.9, Puumala 27.8 och Taipalsaari 2.9.

Syftet med mötena är att ge de permanenta invånarna och sommargästerna möjlighet att berätta sina erfarenheter och framföra sina synpunkter på fiskebegränsningarna och komma med förslag till utveckling av dem. 

Mer information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 772 1 262, fornamn.efternamn@mmm.fi

Länkar:
Fiskebegränsningarna i Saimen på ministeriets webbplats
En uppdaterad karta på WWF:s webbplats över fiskebegränsningarna i riskområdena i Saimen
Saimenvikarens viktigaste förökningsområden på Forststyrelsens webbplats
Ministeriets pressmeddelande 18.10.2019 om tillsättande av en arbetsgrupp

Djur och växter Fiskar Natur och klimat Saimaannorppa