Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Skärgårdsdelegationen: Avgiftsfri skärgårdstrafik säkerställer att skärgårdslagen fungerar

Jord- och skogsbruksministeriet
14.2.2017 9.38
Pressmeddelande

Skärgårdsdelegationen anser att kommunikationsministeriets beslut att avstå från försöket med avgifter i förbindelsefartygstrafiken i skärgården är en god grund för den fortsatta skärgårdspolitiken som i nästa år fyller 70 år.

– Beslutet är ett bevis på att växelverkan mellan beslutsfattarna och det civila samhället fungerar i enlighet med principerna för ett äkta folkvälde, konstaterar riksdagsledamot Hanna Kosonen, ordförande för skärgårdsdelegationen.

Skärgårdsdelegationen förhåller sig positivt till att man i det kontinuerligt nödvändiga utvecklingsarbetet till förmån för skärgårdstrafiken fördomsfritt utnyttjar informationsteknik, andra innovativa tekniker, nya verksamhetsmodeller och även privat företagande. Detta bör ske på ett sätt som främjar skärgårdslagens mål utan att den nuvarande servicenivån äventyras.

Skärgårdsdelegationen är en permanent lagstadgad delegation som tillsätts av statsrådet. Sedan 2016 sorterar delegationen under jord- och skogsbruksministeriet. Delegationen deltar i utvecklingen av skärgårdsområdena tillsammans med landskap, kommuner, statliga myndigheter och andra parter.

Ytterligare information:
Jorma Leppänen, skärgårdsdelegationens generalsekreterare, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 074 4900

Skärgårdsdelegationen i webbtjänsten MMM.fi

Landsbygd