Finland och Sverige enades om kompletteringar av fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong vid Torne älv

23.3.2023 13.24
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong vid Torne älv. Jämfört med fjolåret har fiskebestämmelserna kompletterats i tre avseenden. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2023.

Grön omställning förutsätter uppdatering av kompetensen – ny utlysning av finansiering för markanvändningssektorn i april

22.3.2023 13.56
JSM
Kuvassa peltomaisema ja puimuri
I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med kompetensutveckling, rådgivning, utbildning och kommunikation riktad till aktörer inom markanvändningssektorn. Det belopp som utlyses är sammanlagt 3 miljoner euro. Ansökningstiden kommer att pågå i april.

Finland har en viktig roll i FN:s vattenkonferens – världens länder samlas efter en paus på 46 år

21.3.2023 15.28
JSM
Efter en paus på 46 år ordnas FN:s vattenkonferens igen den 22–24 mars i New York. Från Finland deltar en bred delegation av aktörer inom vattensektorn. Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio understryker vikten av en god förvaltning av vattenresurserna samt samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn och den finländska höga kompetensen inom vattensektorn.

Jordbruks- och fiskerådet diskuterade kommissionens fiskeripaket och marknadssituationen för jordbruksprodukter

21.3.2023 9.16
JSM
Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Bryssel den 20 mars 2023. Rådet diskuterade det paket för hållbart fiske som kommissionen lade fram den 21 februari. Dessutom diskuterade rådet marknadssituationen för jordbruksprodukter och handelsrelaterade jordbruksfrågor. Under övriga frågor diskuterades förslaget till förordning om restaurering av natur. Finland företräddes vid mötet av statssekreteraren Ann-Mari Kemell.

Ansökan om stöd för bybutiker ska lämnas 13.3.–2.5.2023

8.3.2023 12.07
Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker 13.3–2.5.2023. Bybutiksstödet är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information