Lantmäteri och geografisk information

Fastighetssystemet och den nationella infrastrukturen för geografisk information är en väsentlig del av samhällets grundläggande informationsinfrastruktur.