Enklare licenssystem

Fiskevårdsavgiften och det länsspecifika spöfisketillståndet har slagits samman till en fiskvårdsavgift som täcker nästan hela landet.

Alla fiskare i åldern 18 – 64 år som också driver annat fiske än mete och pilkfiske, betalar en fiskvårdsavgift. Avgiften är 45 euro/år, 15 euro/vecka och 6 euro/dygn. Från och med 1.12.2015 kan avgiften betalas via eraluvat.fi.

Avgiften ger rätt till handredskapsfiske med ett bete. Avgiften ger inte rätt att fiska i fors- och strömområden i vandringsfiskvattnen,  i områden med fiskeförbud eller i landskapet Åland.

Fiskvårdsavgiften är en placering i fiskebestånden. Avgiftspengarna används för att vårda fiskevattnen, täcka kostnader för fiskeområdenas verksamhet och för att betala ersättningar för vattenområdesägarna för användningen av fiskevattnen. Vidare finansierar man fiskeövervakningen och fiskerådgivningen.

För att fritidsfiska med fiskeredskap och kräftfiska behöver man också i fortsättningen betala fiskvårdsavgiften och få vattenområdesägarens tillstånd.

På andra webbplatser:

Eräluvat - webbutik