Pressmeddelanden

En egen lag om tillsyn av ekologisk produktion

JSM
Pressmeddelande 24.4.2014 11.33

Färre trikinundersökningar av svin

JSM
Pressmeddelande 17.4.2014 10.46

Lantmäteriverkets verksamhetsområde utvidgas

JSM
Pressmeddelande 9.4.2014 13.15

Lagförslaget om Naturresursinstitutet till riksdagen

JSM
Pressmeddelande 9.4.2014 13.11

Nytt stödsystem för skogsbruket

JSM
Pressmeddelande 8.4.2014 6.15

Produktionskopplade stöd 2013 fastställdes

JSM
Pressmeddelande 3.4.2014 11.15

Dags att ansöka om avtal om ekologisk produktion

JSM
Pressmeddelande 3.4.2014 10.33

Nationellt stöd för biodling

JSM
Pressmeddelande 20.3.2014 11.42