Skogsfrågor under Finlands EU-ordförandeskap 1.7. - 31.12.2019

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019.  För jord- och skogsbruksministeriet innebär detta att Finland är ordförande i till exempel arbetsgrupper för Europeiska unionens råd och mottar europeiska gäster som kommer på besök till Finland och vill veta mer om vår skogssektor.

På höstens mötesagenda står bland annat det rättsligt bindande konventionen som gäller Europas skogar samt reformen av Europeiska unionens skogsstrategi. Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken väcker också debatt inom skogssektorn.

På vår webbplats:
Finland har förbundit sig att bekämpa global avskogning (Pressmeddelande av JSM 23.7.2019)
Leppä presenterade Finlands mål för Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (Pressmeddelande av JSM 22.7.2019)
Jord- och skogsbruksministeriet är ordförande vid EU-möten (Pressmeddelande av JSM 9.7.2019)

På andra webbplatser:
Juha Niemelä och Marja Kokkonen: EU effektiviserar åtgärder för att bevara världens skogar (Kolumn, EU2019FI, 13.12.2019)
Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd - EU2019FI

Mer information