Skogsfrågor under Finlands EU-ordförandeskap

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019.  För jord- och skogsbruksministeriet innebär detta att Finland är ordförande i till exempel arbetsgrupper för Europeiska unionens råd och mottar europeiska gäster som kommer på besök till Finland och vill veta mer om vår skogssektor.

På höstens mötesagenda står bland annat det rättsligt bindande konventionen som gäller Europas skogar samt reformen av Europeiska unionens skogsstrategi. Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken väcker också debatt inom skogssektorn.
 

På andra webbplatser:
Statsrådets kanslis webbplats om ordförandeskapet

 

 

Mer information

Lotta Heikkonen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162066