EU-ordförandeskapet

Vi uppdaterar våra sidor

 

Mer information

Lotta Heikkonen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162066