Metsäasiat Suomen EU- puheenjohtajuuskaudella 1.7. - 31.12.2019

Suomi on EU:n neuvoston puheenjohtajamaa syyskaudella 2019. Maa- ja metsätalousministeriössä se tarkoittaa sitä, että Suomi toimii puheenjohtajana esimerkiksi Euroopan neuvoston työryhmissä ja saamme eurooppalaisia vieraita Suomeen tutustumaan maahamme ja metsäsektoriimme.

Syksyn kokouksissa käsiteltäviä teemoja ovat Euroopan metsiä koskeva oikeudellisesti sitova sopimus sekä Euroopan unionin metsästrategian uudistaminen. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen tulee myös puhuttamaan myös metsäsektorilla.

Muualla palvelussamme
EU:n maatalousministerit: Maataloudessa hyvät valmiudet lisätä maaperän hiilensidontaa (MMM:n tiedote 24.9.2019)
EU:n maatalousministerien kokous käynnistyy Helsingissä - aiheena maaperän hiilensidonta ilmastonmuutoksen hillitsijänä (MMM:n tiedote 21.9.2019)
Ministeri Leppä EU-parlamentin valiokuntien kuultavana (MMM:n tiedote 4.9.2019)
EU:n maatalousministerien kokouksen aiheena maaperän hiilensidonta ilmastonmuutoksen hillitsijänä (MMM:n tiedote 2.9.2019)
Suomi on sitoutunut globaalin metsäkadon torjuntaan (MMM:n tiedote 23.7.2019)

Leppä esitteli Suomen tavoitteita EP:n ympäristö- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnalle (MMM:n tiedote 22.7.2019)
Euroopan biotalousasiantuntijat koolla Helsingissä (MMM:n ja TEM:n yhteistiedote 9.7.2019)
Maa- ja metsätalousministeriön vetovastuu EU-kokouksissa käyntiin (MMM:n tiedote 9.7.2019)

Muualla verkossa
Juha Niemelä ja Marja Kokkonen: EU tehostaa toimia maailman metsien säilyttämiseksi (Kolumni, EU2019FI, 13.12.2019)
Suomen EU-puheenjohtajuus - EU2019FI -sivusto