Metsäasiat Suomen EU- puheenjohtajuuskaudella

Suomi on EU:n neuvoston puheenjohtajamaa syyskaudella 2019. Maa- ja metsätalousministeriössä se tarkoittaa sitä, että Suomi toimii puheenjohtajana esimerkiksi Euroopan neuvoston työryhmissä ja saamme eurooppalaisia vieraita Suomeen tutustumaan maahamme ja metsäsektoriimme.

Syksyn kokouksissa käsiteltäviä teemoja ovat Euroopan metsiä koskeva oikeudellisesti sitova sopimus sekä Euroopan unionin metsästrategian uudistaminen. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen tulee myös puhuttamaan myös metsäsektorilla.


 

Muualla verkossa
Valtioneuvoston kanslian puheenjohtajuus -sivusto

 

 

Lisätietoja

Lotta Heikkonen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162066