Hoppa till innehåll
Media

Jakt på sädgås ska tillåtas i en del av landskapet Lappland, fångstkvot för grågås

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 18.03 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 16.26
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett förslag om att jakt på sädgås ska tillåtas efter sex års fridlysning i en del av landskapet Lappland i en veckas tid från den 20 augusti fram till den 27 augusti. Jakten på sädgås får fortsätta i häckningsområdet i Norra Finland, där jakten är en traditionell, krävande och uppskattad jaktform. Jaktförbudet för grågås fortsätter att gälla i inlandet. Det föreslås fångstkvoter för både grågås och sädgås och jakten med hjälp av föda är begränsad.

Sädgås får jagas från den 20 augusti kl. 12 fram till den 27 augusti 2020 i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Kemijärvi, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Tervola, Pello, Utsjoki och Övertorneå.

Detta gör det möjligt att fortsätta den viktiga jaktkulturen efter en paus på sex år. Jakt på sädgås ska förbjudas i ett års tid i största delen av landet. I häckningsområdet i Norra Finland ska jakten begränsas med en fångstkvot på en gås per jägare, och jakt med hjälp av föda ska förbjudas.

De undersökningar som gjorts under fredningstiden har gett mer information bland annat om tajgasädgåsens flyttvägar. De nya modellerna för bedömning av populationens storlek ger vid handen att populationen har ökat tydligt. Naturresursinstitutet har också inlett utvecklingsarbetet kring bedömningen av storleken på de populationer som häckar i Finland. På samma sätt som i fjol får sädgås jagas i oktober-november i landets sydöstra del, varvid jakten huvudsakligen riktar sig till en livskraftig underart av tundrasädgås.

Vid jakt på grågås gäller en dagskvot på två gäss

Jaktförbudet för grågås ska fortsätta i inlandet i samma område som under de sju senaste åren. Sedan 2018 är det dessutom tillåtet att jaga grågås på åker redan från den 10 augusti. På vissa ställen har man lockat grågäss med föda och skjutit väldigt många gäss på ett dygn. Detta är inte nödvändigt med tanke på att minska skador på odlingar och inte heller ändamålsenligt i förhållande till målen att populationen ska spridas till inlandet. För att se till att jakten på grågås är hållbar införs en jägarspecifik fångstkvot på högst två grågäss per dygn.

Användningen av lockbeten som har samband med föda begränsas

Vid jakt på sädgås i Norra Finland och vid jakt på grågås på åker under tiden 10 – 20.8 är det förbjudet att använda föda, till exempel spannmålskorn, som lockbete. Naturliga näringskällor är dock inte förbjudna.

Förbudet mot att använda lockbeten hindrar dock inte jägare från att skjuta till exempel grågäss som besöker odlade åkrar och orsakar skördeskador. I jaktområdena för säd- och grågås kan det finnas åkrar som används för sedvanlig odling av spannmål eller andra växter och vars syfte är att producera skörd för försäljning eller som foder för produktionsdjur. På sådan åkermark är det tillåtet att jaga. Endast sådana lockbeten som jägaren avsiktligt placerar ut i terrängen är förbjudna.

Jägarna i Norra Finland har upplevt att förbudet mot lockbeten är nödvändigt och motiverat eftersom det inte hör till den traditionella jaktkulturen att locka gäss med föda.

Remissvar kan lämnas fram till den 22 juni 2020.

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2338, fornamn.efternamn@mmm.fi

Länkar:
Utkast till förordning (sädgås)
Utkast till förordning (grågås)
Utkast till promemoria (sädgås)
Utkast till promemoria (grågås)

Vilt