Hoppa till innehåll
Media

Tillståndet för laxbestånden i Tana älv har inte förbättrats – det föreslås att laxen fredas under fiskesäsongen 2023

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2022 17.21 | Publicerad på svenska 28.10.2022 kl. 11.35
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Tillståndet för laxbestånden i Tana älv förbättrades inte i somras och det finns inga lovande tecken på att det vandrar upp mer lax nästa år. På grund av det dåliga tillståndet för laxbestånden föreslås det att laxfiske ska vara förbjudet i Tana älvs vattendrag under perioden 1 juni–31 december 2023. Remissyttranden om den regeringsproposition som innehåller förslaget kan lämnas till och med den 31 oktober.

Enligt omfattande forskningsdata som samlats in med hjälp av ekolodning, videofilmning och dykningar i Tana älvs vattendrag har det inte skett någon förbättring hos laxbestånden i Tana älv sedan i fjol. Beståndens status är högst på samma nivå som 2021, möjligtvis till och med svagare. Det finns inga förutsättningar för laxfiske. Det antal laxar som återvänder från havet är fortfarande så litet att varje fångad lax skulle bryta mot principerna om hållbart fiske. 

Med tanke på laxbeståndens tillstånd är ett totalförbud mot laxfiske nödvändigt. I nuläget har det inte varit möjligt att fastställa en sådan liten mängd fiske som skulle möjliggöra samisk laxfiskekultur utan att vara skadlig för laxbestånden i Tana älv. Fisket och fiskekulturen vid Tana älv upphör dock inte helt, eftersom de begränsningar som föreslås gäller endast laxfiske.  När det gäller övriga fiskarter kommer det att förhandlas med Norge om ändringar i fiskestadgan i början av 2023. Fiske av öring och andra arter ger möjlighet att upprätthålla fisketraditioner och att bedriva turism, men det är viktigt att undvika bifångst av lax. 

Förhandlingarna om laxfiske fördes i år i brådskande ordning, eftersom begränsningarna är så kraftiga att det krävs att de behandlas av riksdagen under den pågående valperioden. 
Utöver förbudet mot laxfiske innehåller regeringspropositionen ett förslag om fiske av den främmande arten puckellax, eftersom det sannolikt blir en stor uppvandring av puckellax i älven nästa år.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 maj 2023. Regeringspropositionen och begäran om remissyttrande finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Yttranden om förslaget kan lämnas till och med den 31 oktober. 

Tana älv är en av världens viktigaste förökningsplatser för atlantisk lax. I Tana älvs vattendrag finns cirka 30 genetiskt differentierade laxbestånd. Tana älv är en gränsälv mellan Finland och Norge, och fiskebegränsningarna i älven kommer länderna tillsammans överens om varje år. Information om övervakningen av laxbestånden i Tana älv finns på finska och engelska på Naturresursinstitutets webbplats.  

Mer information

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 160 2051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, tapio.hakaste(at)gov.fi

Deanu luossanáliid dilis ii buorráneapmi – luossa árvaluvvo ráfáiduhttojuvvot guolástanáigodahkii 2023 (pohjoissaame)

Tiänu luosânaalij tiileest ij puáránem – luosâ rávhuiduttem iävtuttuvvoo kuálástempajan 2023 (inarinsaame)

Teän luõssnääʹl vueʹjjest ij pueʹrõs– luõzz eʹtǩǩeet rääuhtemnalla šeeʹllempââjas 2023 (koltansaame)