Hyppää sisältöön
Media

Tenon lohikantojen tilassa ei parannusta – lohi esitetään rauhoitettavaksi kalastuskaudelle 2023

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2022 17.21
Tiedote
Kuva: Jaakko Vähämäki

Tenojoen lohikantojen tila ei kohentunut viime kesänä eikä lohen nousumäärien kasvusta tulevana vuonna ole lupaavia merkkejä. Lohikantojen heikon tilan vuoksi Tenolle esitetään lohenkalastuskieltoa 1.6.–31.12.2023. Lausuntoja hallituksen esityksestä voi antaa 31.10.2022 saakka.

Tenon vesistön kaikuluotaus-, videoseuranta- ja sukelluslaskennoista kerätyn laajan tutkimustiedon perusteella Tenon lohikannoissa ei ole tapahtunut parannusta viime vuodesta. Kannat ovat korkeintaan samalla tasolla kuin vuonna 2021, mahdollisesti jopa heikommalla. Lohenkalastukselle ei ole edellytyksiä; mereltä palaava lohimäärä on edelleen niin pieni, että jokainen pyydetty lohi rikkoisi kestävän kalastuksen periaatteita. 

Lohikantojen tilan huomioon ottaen lohenkalastuksen täyskielto on välttämätön. Nykytilanteessa ei ole ollut mahdollista määrittää sellaista vähäistä kalastusta, joka ei olisi haitallista Tenon lohikannoille, mutta mahdollistaisi saamelaisen lohenkalastuskulttuurin harjoittamisen. Kalastus ja kalastuskulttuurin harjoittaminen Tenojoella ei kuitenkaan lopu kokonaan, sillä esitetyt rajoitukset koskevat vain lohen kalastusta.  Muiden lajien osalta kalastussäännön muutoksista neuvotellaan Norjan kanssa vuoden 2023 alkupuolella. Taimenen ja muiden lajien kalastus tarjoaa mahdollisuuksia perinteisen kalastustiedon ylläpitoon ja matkailuun, mutta lohen sivusaaliin välttäminen on tärkeää. 

Lohenkalastusta koskevat neuvottelut on jouduttu tänä vuonna toteuttamaan kiireellisessä aikataulussa, koska voimakkaat rajoitukset vaativat eduskunnan käsittelyn kuluvalla vaalikaudella. 

Lohenkalastuskiellon lisäksi hallituksen esityksessä esitetään vieraslaji kyttyrälohen kalastusta, millä varaudutaan kyttyrälohen todennäköiseen voimakkaaseen nousuun ensi vuonna.

Esitetty laki tulisi voimaan 1.5.2023. Hallituksen esitys sekä lausuntopyyntö löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta. Lausuntoja esityksestä voi antaa 31.10. saakka. 

Tenojoki on yksi maailman tärkeimmistä Atlantin lohen lisääntymisjoista. Tenojoen vesistössä on n. 30 erilaistunutta lohikantaa. Tenojoki on Suomen ja Norjan välinen rajajoki, jonka kalastusrajoituksista maat sopivat vuosittain yhdessä. Tenon lohikantojen seurantatietoa löytyy Tenojoen seuranta- ja tutkimusryhmän sivuilta

Lisätietoja:

Vesa Ruusila, erätalousneuvos, p.0295162051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies, p. 0295162152, tapio.hakaste(at)gov.fi

Deanu luossanáliid dilis ii buorráneapmi – luossa árvaluvvo ráfáiduhttojuvvot guolástanáigodahkii 2023 (pohjoissaame)

Tiänu luosânaalij tiileest ij puáránem – luosâ rávhuiduttem iävtuttuvvoo kuálástempajan 2023 (inarinsaame)

Teän luõssnääʹl vueʹjjest ij pueʹrõs– luõzz eʹtǩǩeet rääuhtemnalla šeeʹllempââjas 2023 (koltansaame)