Hoppa till innehåll
Media

Understöd från programmet för hållbar tillväxt till bedömningen av miljökonsekvenserna och de ekonomiska konsekvenserna av vattenanvändningen inom batteriindustrin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2023 15.00
Pressmeddelande

NTM-centralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriet ordnade 15.9.-31.10.2023 en öppen tilläggsansökan för utvecklingsprojekt inom vattenkompetens. Det kom in 3 ansökningar, varav en får finansiering.

Projektet som finansieras är Finlands Vattenforum rf:s projekt för bedömning av miljökonsekvenserna och de ekonomiska konsekvenserna av vattenanvändningen inom batteriindustrin, där Akkuteollisuus ry och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT fungerar som delgenomförare. Projektets totala kostnader är 120 000 euro, 90 000 euro beviljas i understöd. Projektet pågår 1.1.2024–31.3.2025.

Under tre ansökningsomgångar har det nu beviljats sammanlagt 3,4 miljoner euro för projekt för ökad vattenkompetens och internationalisering för 2022–2025. Projektens totala budget är 5,3 miljoner euro. Programmet har delgivit 22 positiva beslut. Projekten som fått understödsbeslut omfattar sammanlagt 52 organisationer runt om i landet: 31 företag, 10 stiftelser eller registrerade föreningar, 8 universitet eller yrkeshögskolor och 3 vattenverk.

Finansieringen har ökat förutsättningarna för internationalisering av lösningar och tillämpningar samt ökat partnerskapen mellan olika aktörer. Den har också främjat vattenkompetensens synlighet samt företagens tillgång till andra finansiärers tjänster och tjänsterna hos aktörer som främjar internationalisering. De åtgärder för att aktivera och nätverka inom vattenkompetensen har ökat sektorns synlighet och trovärdighet även utanför vattensektorn och således ökat affärsmöjligheter internationellt.

De projekt som finansieras följer principen om att inte orsaka betydande skada, dvs. de får inte ha skadliga klimat- och miljökonsekvenser.

Projekten avslutas senast den 15 augusti 2025.

Länkar:
Information om projekt som fått finansiering under de två tidigare ansökningsomgångarna: 
Meddelande om den första ansökningsomgången 
Meddelande om den andra ansökningsomgången
Mer information om programmet för hållbar tillväxt finns på finansministeriets webbplats Finlands program för hållbar tillväxt – fart på reformer och investeringar - Finansministeriet (vm.fi)

Mer information:
Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax, projektchef, anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 024064
Tanja Heikkilä, NTM-centralen i Södra Savolax, sakkunnig inom vattenaffärsverksamhet, tanja.heikkila(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 024187
 

EU och internationella frågor Forskning och utveckling Vatten