Blogg

Inlägg med taggen maatalous .

Kåseri om våra skyddade snyltgäster

Den vitkindade gåsen hör till de fågelarter som är skyddade enligt EU:s fågeldirektiv och Finlands naturskyddslag. Fågeln får inte skadas eller störas och...

Vi ska se till att matproduktionen fortsätter normalt

Det förslag till förordning om att införa beredskapslagen som regeringen överlämnat till riksdagen rör inte direkt jord- och skogsbruksministeriets...

Ett arbetsdrygt och intressant CAP-år att se fram emot

Arbetet med att bereda EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har redan pågått i ett och ett halvt år. Samtidigt inledde också en nationell strategi- och...

1,4 euro per dag för säker hållbart producerad mat

Jordbruket och i synnerhet jordbruksstöden väcker diskussion. Och det är bra. Det är en viktig sak, det är inte alltid så enkelt att förstå stödpolitikens...