EU och internationella frågor

Ministeriets alla avdelningar och nästan alla enheter har hand om internationella frågor.