Coronaviruset, illustration

Aktuellt

Rekordmånga deltagare i det förberedande mötet inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem som ordnas i september

Ministry for Foreign Affairs Ministry of Agriculture and Forestry
Nyhet 30.7.2021 10.37

Ministrarna diskuterade ekologisk produktion och internationell handel

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 19.7.2021 20.21

EU:s klimatpaket hjälper också Finland att uppnå klimatneutralitet

Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of Finance Ministry of Transport and Communications Ministry of the Environment Prime Minister's Office
Pressmeddelande 14.7.2021 17.20

Bloggar

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem

Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry

Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris

Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry

Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar

Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information