Fiskesätt

Med hur många nät får en fritidsfiskare fiska?

Enligt lagen får ett fritidsfiskande fångst- eller båtlag ha högst 240 m nät, vilket i allmänhet motsvarar åtta fisknät. I lagen eller förordningen om fiske finns inte några bestämmelser om nätets höjd. Denna begränsning av antalet nät gäller inte vattnen norr om breddgraden 67°00’N.

Vad är ett båt- eller fångstlag?

Personer som tillsammans fiskar i samma båt är ett båtlag. Ett fångstlag innebär att personer fiskar tillsammans med antingen gemensamma eller sammansatta fångstredskap eller har ett gemensamt fisketillstånd.

Får jag meta och pilka utan tillstånd?

Att meta, pilka och fiska med strömmingshäckla hör till de allmänna fiskerättigheterna och kräver inget tillstånd. Mete och pilkfiske är tillåtna med ett spö. Att fiska med vertikaljigg räknas inte som pilkfiske. I fors- och strömområdena i vattendrag för vandringsfisk får du inte meta eller pilkfiska. För met- och pilkfisketävlingar behövs tillstånd av vattenområdets ägare eller innehavaren av fiskerätten.

Får jag fiska med en lakkrok? Hurdant pilkfiske efter lake är tillåtet?

Du får inte använda en lakkrok om din avsikt är att få kroken att fastna i fiskens yttre sida. Enligt 46 § i lagen om fiske är detta förbjudet. Att använda agnade lakkrokar gör inte kroken tillåten om fiskesättet inte ändras.

134 § i lagen om fiske handlar om tidigare anskaffade lagliga fångstredskap som inte är förenliga med den nya lagen. Dessa fångstredskap får användas i tre års tid från och med ingången av år 2016. Lakkrok är dock inte ett sådant fångstredskap som övergångsbestämmelsen avser. Pilkfiske efter lake är möjligt med andra redskap såsom lakpirkar och agnade pirkar.

Är slagkrokfiske tillåtet trots att den ena av krokarna fastnar i fiskens yttre sida?

Slagkrokfisket är tillåtet. En slagkrok är i konventionell bemärkelse ingen krok trots att namnet innehåller ordet krok. En slagkrok är inte en krok som fiskaren försöker få att fastna i fiskens yttre sida. Jämför t.ex. med det förbjudna rovfisket med kastfiskeredskap, där man aktivt försöker få kroken att fastna i fiskens yttre sida. 

Öring med fettfena får fångas i bäckar eller tjärnar som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö. I dessa vatten är maximimåttet för öring 45 cm. Hur kan jag veta att en bäck eller tjärn inte har någon vandringsförbindelse med havet eller en sjö?

För tillfället finns det inga täckande listor eller register över sådana bäckar eller tjärnar. Avsikten är att dessa bäckar och tjärnar specificeras i fiskeriområdenas kommande nyttjande- och vårdplaner.