Fiskevårdsavgift

Var kan jag betala fiskevårdsavgiften?

Du kan betala avgiften på nätet (Eräluvat.fi), via Forststyrelsens servicetelefon eller i Forststyrelsens naturcenter och R-kiosker. Du kan ringa till servicetelefonen vardagar kl. 9-16 avgiftsfritt, numret är 020 69 2424. R-kiosker tar ut en liten serviceavgift.

Alla fiskare i åldern 18 – 64 år som bedriver annat fiske än mete, pilkfiske och fiske med en strömmingshäckla ska betala en fiskevårdsavgift. Avgiften är 45 euro/år, 15 euro/vecka och 6 euro/dygn.

Eräluvat-webbutiken

Varför måste jag betala fiskevårdsavgift?

Att betala fiskevårdsavgift är en förpliktelse som ingår i lagen. Avgiftspengarna använder man för att planera hur fiskevattnen ska skötas och användas. Med hjälp av pengarna vill man göra fiskevattnen och fiskbestånden allt bättre. Pengarna delas ut till fiskeriområdena, fiskeövervakningen och fiskerirådgivningen. Vidare får fiskevattenägare ersättning för användningen av fiskevattnen samt staten och Forststyrelsen för utgifterna för de uttagna avgifterna.  

När jag betalat fiskevårdsavgiften så hur och var får jag fiska?

Fiskevårdsavgiften ger rätt till fiske med ett spö och konstgjort bete, trollingfiske med ett spö, konstgjort bete och viktdrag samt fiske med spinnspö. Avgiften ger rätt att fiska i nästan alla vatten i Finland, med undantag för fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk, områden med fiskeförbud, särskilda områden som kräver ett områdesspecifikt tillstånd och landskapet Åland.

För fiske med flera spön behöver du ett tillstånd av vattenområdets ägare eller innehavaren av fiskerätten.  Att meta, pilka och fiska med strömmingshäckla hör till de allmänna fiskerättigheterna och kräver inget tillstånd. För fiske med ett redskap och kräftfiske behöver du förutom att du betalat fiskevårdsavgiften, ett tillstånd av vattenområdets ägare eller innehavaren av fiskerätten. Delägarlag eller representanter för dem säljer vanligen tillstånd för fiske med nät eller katsa.

Varför måste jag registrera mig när jag betalar fiskevårdsavgiften?

Alla fiskare som betalar fiskevårdsavgift registrerar sig fiskevårdsavgiftsregistret. Med hjälp av registret samlar man närmare uppgifter om fisket som används för förvaltning av fiskevattnen och fiskbestånden.

Vad händer det om jag inte betalar fiskevårdsavgiften?

Att bestämmelserna i lagen om fiske följs övervakas av fiskeövervakare som avlagt provet för fiskeövervakare och fått bemyndigande, samt polisen, Gränsbevakningsväsendet, statliga fiskerimyndigheter och Tullen. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare övervakar därtill fisket i statens vattenområden. På uppmaning ska fiskaren visa upp sitt tillstånd för fiskeövervakaren. Om rätten att fiska baserar sig på ålder, måste fiskaren kunna bevisa sin ålder.

Om fiskaren inte har något fisketillstånd eller om fiskaren fiskar så att fiskerätten uppenbarligen överskrids eller fiskebestämmelserna överträds, har fiskeövervakaren rätt att ta bort de fångstredskap och fiskeredskap som använts vid fisket samt fångsten.

Fiskeövervakaren får också kräva att fiskaren visar upp beviset på betald fiskevårdsavgift för polisen inom sju dagar. För en förseelse som gäller fiskevårdsavgift kan fiskaren dömas till ordningsbot på 100 euro, för övriga fiskeförseelser till böter.