Pressmeddelanden

Eino härjade för 60 miljoner euro

JSM
Pressmeddelande 20.11.2013 7.46

Höjda minimimått för fiskar, saimenröding totalfredas

JSM
Pressmeddelande 14.11.2013 11.07

Jaktkvoter för varg fastställda

JSM
Pressmeddelande 13.11.2013 10.54

Lyckad sammanslagning av den kommunala miljöhälsovården

JSM
Pressmeddelande 31.10.2013 11.32

Nya bestämmelser om försäljning av obehandlad mjölk

JSM
Pressmeddelande 27.9.2013 7.41

Lagen om skogsskador till riksdagen

JSM
Pressmeddelande 16.9.2013 10.28

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in

JSM
Pressmeddelande 16.9.2013 10.12