Enhetsstödnivåerna för den första betalningsposten av EU:s bidrag för mjölkkor och nötkreatur fastställdes

8.12.2022 13.53
MMM
Statsrådet godkände i dag enhetsstödnivåerna för den första betalningsposten av de bidrag för nötkreatur och mjölkkor som finansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 15 december. Den andra stödposten betalas i juni 2023.

Regeringens svar på interpellationen om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska livsmedelsproduktionen i framtiden

7.12.2022 16.01
MMM
Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen svarade på interpellationen om om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska livsmedelsproduktionen i framtiden den 7 december 2022.

Program för utveckling av skolmaten lyfter fram aktuella utvecklingsbehov

7.12.2022 10.46
MMM
Programmet för utveckling av skolmaten (Skolmatsprogrammet) publicerades den 7 december. Målet med utvecklingsprogrammet är att göra skolmaten mer uppskattad och öka deltagandet i skolmåltiderna samt utveckla praxis inom skolbespisningen. I programmet har man sökt lösningar för att införa ett mellanmål som en del av skolmåltiderna i varje skola.

Nivåerna för EU:s arealbaserade direktstöd 2022 har preciserats

1.12.2022 14.03
MMM
Statsrådet fastställde den 1 december enhetsnivåerna för den första betalningsposten av de arealbaserade jordbrukarstöd för 2022 som helfinansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december 2022.

Regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv överlämnades till riksdagen

17.11.2022 13.25
MMM
En regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag under 2023 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 17 november 2022. Förbudet mot laxfiske föreslås för att laxbestånden i Tana älv ska ha möjlighet att återhämta sig.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information