FI SV

På remiss

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016

Senast 3.11.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksekonomist Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2426
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ingående av en förbindelse för ersättning för djurens välbefinnande 2017


Senast 29.11.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om ett förslag till förordning om ändring av j
ord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Senast 18.11.2016

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 02951 62361,
e-posti: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidragsamt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Senast 4.11.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningstöd och stöd till unga jordbrukare


Senast 4.11.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske

Senast 19.10.2016

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 02951 62152
lagstiftningsrådet Heidi Aliranta, tfn 02951 62410
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska Unionen

Senast 7.10.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om ändring av 11 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015

Senast 4.10.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


***
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik

Senast 28.10.2016

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Anna-Leena Miettinen, tfn 0295 162 409, fornamn.efternamn @mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Senast 28.9.2016

Mer information:
forstsråd Marja Kokkonen, tfn. 02951 62444, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2016, transportbidrag för mjölk för 2015 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2016

Senast 15.9.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 0295 16 2215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om nationella stöd till jordbruket och stärdsgårdsodlingen

Senast 15.9.2016

Mer information:

lagstifningsråd Katri Valjakka, tfn. 0295 16 2235 (20.-29.9 och 25.8.-15.9.2016)
äldre rekeringssekreterare Jarno Virta, tfn. 0295 16 2105 (1.-24.8.2016)
e-post:förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön år 2017 

Senast 7.9.2016

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn. 0295 162 494, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 2 § och bilaga i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

Senast 6.9.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347 (12.-15.7.2016)
lantbruksekonomist Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2347 (från 1.8.2016)
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 11 § i jaktförordningen

Senast 25.8.2016

Mer information:
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 02951 62338
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om Jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring utsädepotatis och produktion av potatis inom produktionområdet för högklassig utsädespotatis

Senast 16.8.2016

Mer information:
Spesialsakkunning Marja Savonmäki, tfn 02951 62290,
e-posti: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om temporär statsborgen för gårdsbruksenheter och lagar om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och av lagen on införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygsnäringar

Senast 17.8.2016

Mer information:

lantbruksråd Esko Juvonen, tfn 0295 16 2271 
jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
äldre regeringssekreterare Mika Saari, tfn 0295 16 2134
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

Senast 22.8.2016

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Harri Kukka (tfn 02951 62377, på semester 25.7. - 19.8.2016)
fiskerirådet Risto Lampinen (tfn 02951 62458, på semester 18.7. - 12.8.2016)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***
Begäran om utlätande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Senast 12.8.2016

Mer information:
lagstifningsråd Katri Valjakka, tfn 02951 62235 (1.7.-29.7.2016)
äldre regeringssekreterare Jarno Virta tfn 02951 62105 (från 1.8.2016)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

***
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Senast 12.8.2016

Mer information:
lagstifningsråd Katri Valjakka, tfn 02951 62235 (1.7.-29.7.2016)
äldre regeringssekreterare Jarno Virta, tfn 02951 62105 (från 1.8.2016)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om undertecknandet av överenskommelsen mellan Finland och Norge om fisket i Tana älv

Vänligen sänd utlåtandena före den 5.8.2016

Mer information:
avdelningschef Pentti Lähteenoja, tfn 02951 62485 (på plats efter den 25 juli)
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 02951 62152 (på plats efter den 1 augusti) och
lagstiftningsrådet Heidi Aliranta, tfn 02951 62410 (på plats efter den 1 augusti)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *