FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Senast 9.3.2018

Mer information:
lagstifntingsråd Mika Saari, tfn 0295 16 2134
jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
e-posti:förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2017

Senast 21.3.2018

Mer information:
regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn


Senast 9.3.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om  utkast till statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

Senast 6.4.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 0295 162055
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn 0295 162391 (26.3.-6.4.2018 endast Niemi)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om nationellt stöd för 2018 för biodling enligt antalet bisamhällen

Senast 13.3.2018

Mer information:
regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om  utkast till statsrådets förordning om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

Senast 7.3.2018

Mer information:
Konsultativ tjänsteman Harri Kukka, tfn 02951 62377
Äldre regeringssekreterare Maija Mela, tfn 02951 62249
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2018

Senast: 23.2.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 162 416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies (juridista frågor) tfn. 0295 162 488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2018


Senast 9.3.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 

* * *
Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna på sändlistan komma med utlåtanden om det bilagda två utkast.

  1. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning (3/VLA/2001) om desinficering av transportfordon avsedda för lands-vägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar
  2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeri-ets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer

Senast 5.3.2018

Mer information:
veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen, tfn 0295 16 2278
e-post: förnamn.efternanm@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Senast 20.2.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pirjo Salminen, tfn. 0295 16 2188
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

Senast 9.3.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2017

Senast 1.2.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 16 2193
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

Senast: 1.3.2018

Mer information:
lagstiftningsråd Mika Saari, tfn. 0295 16 2134
jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn. 0295 16 2437
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2017


Senast 1.2.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
jordbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av ersättning för icke-produktiva investeringar och av vissa avtal


Senast 8.3.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2018

Senast 19.2.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, komepnsationersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2018


Senast 2.2.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordrbuket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Senast 1.2.2018

Mer information:
lagstifningsråd Katri Valjakka, tfn. 0295 16 2235
e-mail: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsing av odlingen av genetisk modifierare organismer

Senast 16.2.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Hannu Miettinen, tfn. 0295 16 2478
e-mail: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna på sändlistan komma med utlåtanden om det bilagda utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av handel med utsäde

Senast 19.1.2018

Mer information:
specialsakkunnig Marja Savonmäki, tfn 0295 16 2280
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder

Senast 2.3.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jukka Mirvo, tfn 0295 16 2468
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Senast 28.2.2017

Mer information:
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, tfn 0295 16 2108
biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, tfn 0295 16 2439
e-post: förnamn.efternanm@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2018

Senast 2.1.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 16 2193
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksminiteriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

Senast 15.12.2017

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn. 0295 16 2408
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

Senast 11.1.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström (djurskydd), tfn. 0295 16 2436
veterinäröverinspektör Nina Kaario (medicinsk behandling av djur),
 tfn. 0295 16 2107

 e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkasten till

1) statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om miljöersättning

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning

 

Senast 4.1.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

Senast 4.1.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för en officiell mätning, inspektionsmätning och för handläggning i mätningsnämnden

Senast 8.12.2017

Mer information:

Överforstmästare Matti Heikurainen, tfn 02951 62408
Lagstiftningsråd Maija Kaukonen (juridiska frågor), tfn 02951 62153
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2018

Senast 15.12.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2018 mellan Fastlandsfinland och landskapet Åland

Senast 1.12.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn. 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om  utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter och om upphävande av vissa lagar som hänför sig till jordbruket och trädgårdsodlingen

Senast 8.1.2018

Mer information:

Lagstiftningsråd Kirsi Taipale, tfn 02951 62451
Lagstiftningsråd Pirjo Tomperi, tfn 02951 62234
Regeringssekreterare Timo-Ville Nieminen, tfn 02951 62124
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018

Senast 28.12.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 28.12.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden

Senast 1.12.2017

Mer information
överinspektör Juuso Kalliokoski, tfn. 0295 16 2470
äldre regeringssekreterare Jukka Mirvo, tfn. 0295 16 2468
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Senast: 22.12.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 16 2416
lagstiftningsråd Aku-Petteri Korhonen, tfn. 0295 16 2325
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet

Senast 10.1.2018

Mer information:
lagstiftningsråd Katri Valjakka, tel. 0295 16 2235
konsultativ tjänsteman Berit Korpilo, tel. 0295 16 2166
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2018

Senast 11.12.2017

Mer information:
äldre regeringsekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
lantsbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289 
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2018

Senast 11.12.2017

Mer information:
äldre regeringsekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
jordbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn 0295 16 2215 
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan för vårtterminen 2018

Senast 1.12.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 0295 16 2416
äldre regeringsekreterare Jukka Ränkimies, tfn 0295 16 2488 (juridiska frågor)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä

Senast 20.11.2017

Mer information:

konsultativ tjänsteman Katri Levonen, tfn 0295 16 2385
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 0295 162244
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *

Begäran om utlåtande om utkasten till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds

Senast 8.12.2017

Mer information:

Planerare Kjell Brännäs tfn 0295 16 2331
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkasten till:

1) statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2018

2) statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

3) jord- och skogbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

Senast 29.11.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd

Senast 5.12.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Senast 23.11.2017

Mer information:
fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 02951 62458,
konsultativ tjänsteman Harri Kukka, tfn 02951 62377 samt
äldre regeringssekreterare Maija Mela, tfn 02951 62249
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi.

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017

Senast 17.11.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

 

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den

Senast 30.11.2017

Mer information
projektledare Kirsi Heinonen, tfn 02951 62420
lagstifningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 17.11.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets forordning om anmälningförfarande enligt jaktlagen

Senast 21.11.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn. 050 3315128
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn. 02951 62391
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning am krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållande enligt tvärvillkoren

Senast 15.11.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018

Senast 28.9.2017

Mer information:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2017, transportbidrag för mjölk för 2016 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2017

Senast 13.10.2017

Mer information:
regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter

Senast 22.9.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön år 2018

Senast 11.9.2017

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0295 16 2494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

Senast 14.8.2017

Mer information:
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström (djurskydd), tfn. 0295 16 2436
veterinäröverinspektör Nina Kaario (medicinsk behandling av djur), tfn. 0295 16 2107
konsultativ tjänsteman Eveliina Palonen (livsmedelshygien), tfn. 0295 16 2345
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning on skjutprov

Senast 28.7.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn 02951 62391 och
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315128

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om;
1) ändring av 9 § och 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2017

2) ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2017

Senast 1.8.2017

Mer information:
regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 02951 62193
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåren 2017-2019

Senast 24.7.2017

Mer information:
överinspektör Janne Pitkänen, till och med den 22 juni samt från och med den 24.7.2017, tfn 02951 62338 och
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, tfn 02951 62391,
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Senast 1.8.2017

Mer information:
överinspektör Jouni Pynnöniemi, tfn 02951 62354
Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488 (juridiska frågor)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
 Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om producentorganisationer 

Senast 1.8.2017

Mer information:
överinspektör Jouni Pynnöniemi, tfn 02951 62354
Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488 (juridista frågor)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift och av vissa lagar som har samband med den

Senast 24.7.2017

Mer information:
överinspektör Janne Pitkänen, till och med den 22 juni och 24.7.2017, tfn 02951 62338 och
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, tfn 02951 62391
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begärän om utlåtande om ett förslag till jord- och skogsbruksministeriets förordning om epidemiologisk övervakning av chronic wasting disease

Senast 18.7.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 0295 16 2361
e-post: förnamn.efternanm@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till stasrådets förordning om ändring av jaktförordningen

Senast 17.7.2017

Mer information:
​konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn 02951 62391
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667

e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *