FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av svin

Senast 9.2.2017

Mer information:
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström, tfn. 02951 62436
lagstiftningsråd Erkki Arnkil, tfn 02951 62127
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om utsedda hamnar och tillåtna tidpunkter för landning av fångst

Senast 31.1.2017

Mer information:
fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 02951 62458
konsultativ tjänsteman Jarmo Vilhunen, tfn 02951 62315
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagstöd för landsbygden

Senast 10.2.2017

Mer information:
överinspektör Juuso Kalliokoski, tfn 0295 16 2470
äldre regeringssekreterare Jukka MIrvo tfn. 0295 16 2468
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2017

Senast 17.2.2017

Mer information:
äldre regeringsekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 162 347
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordsbrukshåvd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

Senast 3.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Senast 17.1.2017

Mer information:
forstråd Marja Hilska-Aaltonen, tfn 02951 62447
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (juridiska frågor), tfn 02951 62451
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran on utlåtande: jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av mjölkko- och köttdjursstallar som understöds

Senast 1.2.2017

Mer information

planerare Kjell Brännäs, tfn 02951 62331

e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

Senast 27.12.2016

Mer information:
överforstmestare Matti Heikurainen, tfn 02951 62408
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enlight tvärvillkoren samt övervakningen av att verskamhetskraven och kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

Senast 19.1.2017

Mer information:
äldre regeringssekretera Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
veterinärråd Marjatta Rahkio, tfn 0295 16 2102
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om nordligt stöd 2017

Senast: 21.12.2016

Mer infomation:
konsultativ tjänsteman Martti Patjas, tfn. 0295 162 474
äldre regeringsekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 162 347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 0295 162 289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning

Senast 31.12.2016

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jarno Virta, tfn. 0295 162 105
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

 Begäran om utlåtande om utkasten till
1) Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning
2) Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning

Senast 11.1.2017

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***

Begäran om utlåtande om utkasten till
1) statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
2) jord- coh skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

Senast 15.12.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om stöd för växthusprduktion år 2017

Senast 2.1.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951  62193
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande on utkast till statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral

 

Senast 7.12.2016

Mer information:
forstråd Marja Kokkonen, tfn 02951 62444
konsultativ tjänsteman Leena Arpiainen, tfn 02951 62238
lagstiftningsråd Maija Kaukonen (juridiska frågor), tfn 02951 62153
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (Stöd till utdelning i skolan)

Senast 5.12.2016

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, 02951 62416
lagstifningsråd Aku-Petteri Korhonen, 02951 162325
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåren 2016—2018

Senast 9.12.2016

Mer information:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229 och
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn 02951 62391
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Senast 9.12.2016

Mer information:
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn 02951 62391
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundsröd

Senast 16.12.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidragsamt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017

Senast 16.12.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast


***

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Senast 30.11.2016

Mer information:

avdelningschef, överdirektör Juha S. Niemelä, tfn. 02951 62009
forstråd Marja Kokkonen, tfn.02951 62444
överinspektör Niina Riissanen, tfn.02951 62339
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (juridiska frågor) tfn.02951 62451
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur och om ändring av renskötsellagen

Senast 20.12.2016

Mer information:
lagstifningsråd Johanna Wallius, tfn. 02951 62244
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

 

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård

Senast 5.12.2016

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 02951  62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerarbeta 2017 och statsådets förorning om nationellt stöd till södra Finland 2017

Senast 5.12.2016

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 0295 16 2215
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport

Senast 2.12.2016

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Tauno Junttila, tfn. 02951 62290
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

 

Begäran om utlåtande om utkast till en förordning av statsrådet om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Senast 14.11.2016

Mer information:
fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 02951 62458
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begärän om utlåtande om utkast till statrådets förodning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden

Senast 16.11.2016

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begärän om utlåtande om utkast till statrådets förodning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om produkter som berättigar till skolmjölksstöd

Senast 16.11.2016

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begärän om utlåtande om utkast till statrådets förodning om ändring av statsrådets förordning om ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker

Senast 16.11.2016

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016

Senast 3.11.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksekonomist Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2426
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ingående av en förbindelse för ersättning för djurens välbefinnande 2017


Senast 29.11.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om ett förslag till förordning om ändring av j
ord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Senast 18.11.2016

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 02951 62361,
e-posti: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidragsamt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Senast 4.11.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningstöd och stöd till unga jordbrukare


Senast 4.11.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske

Senast 19.10.2016

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 02951 62152
lagstiftningsrådet Heidi Aliranta, tfn 02951 62410
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska Unionen

Senast 7.10.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***
Begäran om utlåtande om ändring av 11 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015

Senast 4.10.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


***
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik

Senast 28.10.2016

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Anna-Leena Miettinen, tfn 0295 162 409, fornamn.efternamn @mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Senast 28.9.2016

Mer information:
forstsråd Marja Kokkonen, tfn. 02951 62444, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2016, transportbidrag för mjölk för 2015 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2016

Senast 15.9.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 0295 16 2215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om nationella stöd till jordbruket och stärdsgårdsodlingen

Senast 15.9.2016

Mer information:

lagstifningsråd Katri Valjakka, tfn. 0295 16 2235 (20.-29.9 och 25.8.-15.9.2016)
äldre rekeringssekreterare Jarno Virta, tfn. 0295 16 2105 (1.-24.8.2016)
e-post:förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön år 2017 

Senast 7.9.2016

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn. 0295 162 494, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 2 § och bilaga i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

Senast 6.9.2016

Mer informaton:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347 (12.-15.7.2016)
lantbruksekonomist Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2347 (från 1.8.2016)
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om Jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring utsädepotatis och produktion av potatis inom produktionområdet för högklassig utsädespotatis

Senast 16.8.2016

Mer information:
Spesialsakkunning Marja Savonmäki, tfn 02951 62290,
e-posti: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om temporär statsborgen för gårdsbruksenheter och lagar om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och av lagen on införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygsnäringar

Senast 17.8.2016

Mer information:

lantbruksråd Esko Juvonen, tfn 0295 16 2271 
jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
äldre regeringssekreterare Mika Saari, tfn 0295 16 2134
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlätande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Senast 12.8.2016

Mer information:
lagstifningsråd Katri Valjakka, tfn 02951 62235 (1.7.-29.7.2016)
äldre regeringssekreterare Jarno Virta tfn 02951 62105 (från 1.8.2016)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

***
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Senast 12.8.2016

Mer information:
lagstifningsråd Katri Valjakka, tfn 02951 62235 (1.7.-29.7.2016)
äldre regeringssekreterare Jarno Virta, tfn 02951 62105 (från 1.8.2016)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *