FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning och jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anknytning till förhindrande av spridning av afrikansk svinpest

Senast 30.5.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jarno Virta, tfn 0295 16 2105
konsultativ tjänsteman Katri Levonen, tfn 0295 16 2385
e-post: förnamn.efternanm@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 7§ i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska Unionen


Senast 2.6.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast


* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 29.5.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016


Senast 2.6.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Martti Patjas, tfn. 0295 16 2474
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Senast 24.4.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 050 5957 869 och
enhetschef Vesa Ruusila, tfn 02951 62051
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag

Senast 2.5.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 050 5957 869 och
enhetschef Vesa Ruusila, tfn 02951 62051
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets föordning om ändring av statsrådets föordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Senast 5.5.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 6 och 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Senast 31.3.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494,
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden

Senast 11.4.2017

Mer information:
Marianne Selkäinaho, tfn. 0295 16 2218
Laura North, tfn. 0295 16 2334
e-post: förnnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur renskötselåret 2017/2018

Senast 28.4.2017

Mer information:
äldre regeringssektererare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksinspektör Mika Survonen, tfn. 0295 16 2215
e-post: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2016

Senast 14.3.2017

Mer information:
äldre regeringssektererare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om jordbruks- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbrukdet och trädgårdsodlingen 2017

Senast: 31.3.2017

Mer information:
äldre regeringssektererare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan för höstterminen 2017

Senast 16.3.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 162416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn. 0295 162488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

  • Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2017


Senast 29.3.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Senast 3.3.2017

Mer information:
forstråd Marja Hilska-Aaltonen, tfn 02951 62447
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (juridiska frågor), tfn 02951 62451
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordningar om begränsningar av laxfisket

Senast 8.3.2016

Mer information:
fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 02951 62458
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om nationellt stöd för 2017 för biodling enligt antalet bisamhällen

Senast: 20.3.2017

Mer information:
äldre regeringssekterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2016

Senast 17.3.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post:förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utllåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för sprindning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning

Senast 1.3.2017

Mer information:
jordbruksöverinspektor Tove Jern, tfn 0295 16 2318, e-post: tove jern@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2016

Senast 9.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, p. tfn. 02951 62347
lantbruksenkonomist Pekka Pihamaa, p. tfn. 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2017

Senast 24.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 24.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om de utkasten om jord- och skogsbruksministeriers förordningar om frukt- och bärväxters
eller prydnadsväxters plantmaterial.

Senast 3.3.2017

Mer information:
Johanna Nykyri, tfn 0295 16 2471, e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2016

Senast 7.2.2017

Mer information:
äldre regeringsekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 162 347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 0295 16 2193
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***

Begäran om utlåtande om utkast till statrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av svin

Senast 9.2.2017

Mer information:
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström, tfn. 02951 62436
lagstiftningsråd Erkki Arnkil, tfn 02951 62127
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om utsedda hamnar och tillåtna tidpunkter för landning av fångst

Senast 31.1.2017

Mer information:
fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 02951 62458
konsultativ tjänsteman Jarmo Vilhunen, tfn 02951 62315
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagstöd för landsbygden

Senast 10.2.2017

Mer information:
överinspektör Juuso Kalliokoski, tfn 0295 16 2470
äldre regeringssekreterare Jukka MIrvo tfn. 0295 16 2468
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2017

Senast 17.2.2017

Mer information:
äldre regeringsekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 162 347
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordsbrukshåvd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

Senast 3.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Senast 17.1.2017

Mer information:
forstråd Marja Hilska-Aaltonen, tfn 02951 62447
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (juridiska frågor), tfn 02951 62451
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran on utlåtande: jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av mjölkko- och köttdjursstallar som understöds

Senast 1.2.2017

Mer information

planerare Kjell Brännäs, tfn 02951 62331

e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *