FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018

Senast 28.9.2017

Mer information:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2017, transportbidrag för mjölk för 2016 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2017

Senast 13.10.2017

Mer information:
regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter

Senast 22.9.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön år 2018

Senast 11.9.2017

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0295 16 2494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

Senast 14.8.2017

Mer information:
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström (djurskydd), tfn. 0295 16 2436
veterinäröverinspektör Nina Kaario (medicinsk behandling av djur), tfn. 0295 16 2107
konsultativ tjänsteman Eveliina Palonen (livsmedelshygien), tfn. 0295 16 2345
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning on skjutprov

Senast 28.7.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn 02951 62391 och
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315128

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om;
1) ändring av 9 § och 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2017

2) ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2017

Senast 1.8.2017

Mer information:
regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 02951 62193
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåren 2017-2019

Senast 24.7.2017

Mer information:
överinspektör Janne Pitkänen, till och med den 22 juni samt från och med den 24.7.2017, tfn 02951 62338 och
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, tfn 02951 62391,
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Senast 1.8.2017

Mer information:
överinspektör Jouni Pynnöniemi, tfn 02951 62354
Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488 (juridiska frågor)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
 Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om producentorganisationer 

Senast 1.8.2017

Mer information:
överinspektör Jouni Pynnöniemi, tfn 02951 62354
Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488 (juridista frågor)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift och av vissa lagar som har samband med den

Senast 24.7.2017

Mer information:
överinspektör Janne Pitkänen, till och med den 22 juni och 24.7.2017, tfn 02951 62338 och
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, tfn 02951 62391
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begärän om utlåtande om ett förslag till jord- och skogsbruksministeriets förordning om epidemiologisk övervakning av chronic wasting disease

Senast 18.7.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 0295 16 2361
e-post: förnamn.efternanm@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till stasrådets förordning om ändring av jaktförordningen

Senast 17.7.2017

Mer information:
​konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn 02951 62391
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667

e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *