FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

Senast 15.6.2018

Mer information:

Lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tfn 02951 62153
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds

Senast 31.8.2018

Mer information:

planerare Kjell Brännäs, tfn 0295 16 2331
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, utkast, promemoria

* * *

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7§ i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur

Senast 17.5.2018

Mer information:
veterinäröverinspektör Anssi Welling, tfn 0295 16 2151
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för höstterminen 2018

Senast 25.5.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 0295 16 2416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stuktursstöd för renhushållning och naturnäringar

Senast: 15.5.2018

Mer information:
lagstiftningsråd Mika Saari, tfn 0295 16 2134
jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 18.5.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för milkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017

Senast 4.5.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om lagstifning som gäller ett lägenhets- och lokaldatasystem

Senast 4.5.2018

Mer information:
lagstiftningsråd Susanna Paakkola, tfn 02951 62448 (26.3. - 15.4.2018 endast Nieminen)
regeringssekreterare Timo-Ville Nieminen, tln 02951 62379
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om livsmedelsverket

Senast 9.5.2018

Mer information:
Lagstifningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
Projektchef Kirsi Heinonen, tfn 02951 62420

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar

Senast 30.4.2018

Mer information:
Forstråd Marja Kokkonen, tfn 02951 62444
Lagstiftningsråd Maija Kaukonen (juridiska frågor), tfn 02951 62153
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till ändring av lagen och förordningen angående kvotsystemet för det kommersiella fisket

Senast 20.4.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkasten till
1) Statsrådets förordning om klassificering av slaktkroppar
2) Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar

Senast 8.5.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 16 2416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies (juridiska frågor) tfn. 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2017


Senast 6.4.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska Unionen


Senast 4.5.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Senast 2.5.2018

Mer infomation:
Avdelnignschef Minna-Mari Kaila,  tfn 0407756060, minna-mari.kaila@mmm.fi
Konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm,  tfn 0295162416,
pekka.sandholm@mmm.fi
Lagstiftningsråd Aku-Petteri Korhonen, tfn 0295162325,
aku-petteri.korhonen@mmm.fi

 

* * *

Begäran om utlåtande om forsknings- och kompetensagenda för den blå bioekonomin

Senast 20.4.2018. Vänligen lämna kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi

Mer information:
specialsakkunnig Riitta Rahkonen, tfn 02951 62202,
konsultativ tjänsteman Timo Halonen, tfn 02951 62411,
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2018/2019

Senast 27.4.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 029 516 2347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 029 516 2215
e-post: förnamn.efternam@mmm.fi

* * *