FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåren 2017-2019

Senast 24.7.2017

Mer information:
överinspektör Janne Pitkänen, till och med den 22 juni samt från och med den 24.7.2017, tfn 02951 62338 och
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, tfn 02951 62391,
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Senast 1.8.2017

Mer information:
överinspektör Jouni Pynnöniemi, tfn 02951 62354
Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488 (juridiska frågor)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

***
 Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om producentorganisationer 

Senast 1.8.2017

Mer information:
överinspektör Jouni Pynnöniemi, tfn 02951 62354
Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488 (juridista frågor)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift och av vissa lagar som har samband med den

Senast 24.7.2017

Mer information:
överinspektör Janne Pitkänen, till och med den 22 juni och 24.7.2017, tfn 02951 62338 och
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, tfn 02951 62391
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begärän om utlåtande om ett förslag till jord- och skogsbruksministeriets förordning om epidemiologisk övervakning av chronic wasting disease

Senast 18.7.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 0295 16 2361
e-post: förnamn.efternanm@mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2017 - 2018 och nya björnstammen utkast förvaltningsplan

Senast 22.6.2017

Mer information:

överinspektör Jussi Laanikari (tfn 040 733 6229).

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning och jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anknytning till förhindrande av spridning av afrikansk svinpest

Senast 30.5.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Jarno Virta, tfn 0295 16 2105
konsultativ tjänsteman Katri Levonen, tfn 0295 16 2385
e-post: förnamn.efternanm@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 7§ i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska Unionen


Senast 2.6.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast


* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 29.5.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016


Senast 2.6.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Martti Patjas, tfn. 0295 16 2474
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Senast 24.4.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 050 5957 869 och
enhetschef Vesa Ruusila, tfn 02951 62051
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag

Senast 2.5.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 050 5957 869 och
enhetschef Vesa Ruusila, tfn 02951 62051
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets föordning om ändring av statsrådets föordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Senast 5.5.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 6 och 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Senast 31.3.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494,
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden

Senast 11.4.2017

Mer information:
Marianne Selkäinaho, tfn. 0295 16 2218
Laura North, tfn. 0295 16 2334
e-post: förnnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur renskötselåret 2017/2018

Senast 28.4.2017

Mer information:
äldre regeringssektererare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksinspektör Mika Survonen, tfn. 0295 16 2215
e-post: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2016

Senast 14.3.2017

Mer information:
äldre regeringssektererare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om jordbruks- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbrukdet och trädgårdsodlingen 2017

Senast: 31.3.2017

Mer information:
äldre regeringssektererare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan för höstterminen 2017

Senast 16.3.2017

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 162416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn. 0295 162488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

  • Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2017


Senast 29.3.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Senast 3.3.2017

Mer information:
forstråd Marja Hilska-Aaltonen, tfn 02951 62447
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (juridiska frågor), tfn 02951 62451
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordningar om begränsningar av laxfisket

Senast 8.3.2016

Mer information:
fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 02951 62458
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om nationellt stöd för 2017 för biodling enligt antalet bisamhällen

Senast: 20.3.2017

Mer information:
äldre regeringssekterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2016

Senast 17.3.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post:förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utllåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för sprindning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning

Senast 1.3.2017

Mer information:
jordbruksöverinspektor Tove Jern, tfn 0295 16 2318, e-post: tove jern@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2016

Senast 9.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, p. tfn. 02951 62347
lantbruksenkonomist Pekka Pihamaa, p. tfn. 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2017

Senast 24.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 24.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om de utkasten om jord- och skogsbruksministeriers förordningar om frukt- och bärväxters
eller prydnadsväxters plantmaterial.

Senast 3.3.2017

Mer information:
Johanna Nykyri, tfn 0295 16 2471, e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2016

Senast 7.2.2017

Mer information:
äldre regeringsekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 162 347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 0295 16 2193
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

***

Begäran om utlåtande om utkast till statrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av svin

Senast 9.2.2017

Mer information:
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström, tfn. 02951 62436
lagstiftningsråd Erkki Arnkil, tfn 02951 62127
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om utsedda hamnar och tillåtna tidpunkter för landning av fångst

Senast 31.1.2017

Mer information:
fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 02951 62458
konsultativ tjänsteman Jarmo Vilhunen, tfn 02951 62315
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagstöd för landsbygden

Senast 10.2.2017

Mer information:
överinspektör Juuso Kalliokoski, tfn 0295 16 2470
äldre regeringssekreterare Jukka MIrvo tfn. 0295 16 2468
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2017

Senast 17.2.2017

Mer information:
äldre regeringsekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 0295 162 347
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordsbrukshåvd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

Senast 3.2.2017

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207
e-posti: förnnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Senast 17.1.2017

Mer information:
forstråd Marja Hilska-Aaltonen, tfn 02951 62447
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (juridiska frågor), tfn 02951 62451
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran on utlåtande: jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av mjölkko- och köttdjursstallar som understöds

Senast 1.2.2017

Mer information

planerare Kjell Brännäs, tfn 02951 62331

e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *