Finanspolitiska ministerutskottet förordade en auktionsmodell som ska tillämpas på utarrendering av allmänna vattenområden för havsbaserad vindkraft

8.12.2021 11.44
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of Economic Affairs and Employment Prime Minister's Office
Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade den 8 december 2021 ett förslag till en auktionsmodell som ska tillämpas när allmänna vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen arrenderas ut till företag för att utveckla och bygga havsbaserad vindkraft. Med detta vill man påskynda utvecklingen av den havsbaserade vindkraften på marknadsvillkor.

Jord- och skogsbruksministeriet utlyser understöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet och vilthushållningen

8.12.2021 13.06
Ministry of Agriculture and Forestry
Metsästäjät kävelevät talvimaisemassa.
Jord- och skogsbruksministeriet utlyste den 8 december 2021 understöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet samt för landsomfattande och lokala projekt och främjar vilthushållningen. Understöd beviljas bland annat för projekt som bidrar till att leda jaktvårdsföreningarnas verksamhet och bedriva en säker och hållbar jakt.

Nedmontering av vattenkraftverket vid Virtaankoski ger vandringsfisken i Päijänne fri passage till vattendraget Tainionvirta

30.11.2021 13.44
Ministry of Agriculture and Forestry
Staten deltar genom programmet NOUSU, som administreras av jord- och skogsbruksministeriet, i ett projekt för att återställa Virtaankoski i Tainionvirta som flyter genom Sysmä och Hartola. Den gamla kraftverksdammen kommer att rivas och älven befrias från vattenkraft. Virtaankosken Voima Oy, som äger forsen och de två små vattenkraftverken, övergår till Hiitolanjoki Voima Oy vid ingången av 2022. Hiitolanjoki Voima Oy ägs av Stiftelsen för Södra Karelens friluftsområden som arbetar med att återställa Hiitolanjoki i Rautjärvi.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag är järvkvoten högst åtta djur

24.11.2021 15.04
Ministry of Agriculture and Forestry
Kuva. Ahmojen lukumäärän kehitys Suomessa. Lähde. Luonnonvarakeskus.
Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett utkast till förordning och en motiveringspromemoria som fastställer jaktkvoten för järv till åtta djur under jaktåret 2021–2022. Antalet är detsamma som i fjol då man fällde fyra järvar och tre järvar dog i trafiken.

Enhetsnivåerna för EU:s direktstöd 2021 har preciserats

25.11.2021 13.46
Ministry of Agriculture and Forestry
Statsrådet fastställde i dag enhetsnivåerna för den första posten av de jordbrukarstöd 2021 som helfinansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december.

Diskussionsforumet Gemensamt matbord: Det finländska livsmedelssystemets styrkor tål att jämföras

26.10.2021 11.12
Ministry of Agriculture and Forestry
Vastuullisuus on suomalaisen ruokajärjestelmän ruokaetu
Livsmedelsbranschens diskussionsforum Gemensamt matbord som i år sammanträdde för femte gången, ser att ansvarsfullhet är en gemensam konkurrensfördel för vårt livsmedelssystem. Det ger också stora ekonomiska möjligheter.

Coronaviruset, illustration

Aktuellt

Finanspolitiska ministerutskottet förordade en auktionsmodell som ska tillämpas på utarrendering av allmänna vattenområden för havsbaserad vindkraft

Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of Economic Affairs and Employment Prime Minister's Office
Pressmeddelande 8.12.2021 11.44

Enhetsnivåerna för EU:s direktstöd 2021 har preciserats

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 25.11.2021 13.46

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag är järvkvoten högst åtta djur

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 24.11.2021 15.04

Bloggar

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem

Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry

Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris

Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry

Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar

Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information