Coronaviruset, illustration

Aktuellt

Naturresursinstitutet får ny direktion
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 26.11.2020 13.36
I vinter får man fälla högst åtta järvar
Ministry of Agriculture and Forestry
24.11.2020 8.52
Arbetet med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik fortsätter intensivt
Ministry of Agriculture and Forestry
Nyhet 20.11.2020 14.59
Tilläggsstöd för utveckling av glesbygden
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 20.11.2020 13.23
EU:s förordning om ekologisk produktion skjuts upp med ett år
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 19.11.2020 12.17

Bloggar

Ratkaisun hetket EU:n metsäaloitteissa
Elina Warsta
30.11.2020 12.36
Ministry of Agriculture and Forestry
Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris
Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry
Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar
Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry
På detta enkla sätt stoppar du förlusten av biologisk mångfald!
Heidi Krüger
21.9.2020 14.40
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information