Laxens år 2019

The International Year of the Salmon 2019 (IYS) är ett projekt som Nordatlantiska laxorganisationen, NASCO, och Fiskerikommissionen för norra Stilla havet, NPAFC, har initierat med sina partner. Syftet är att öka intresset för åtgärder och forskning för att bevara laxens livsmiljöer och nyttja laxbestånden hållbart.

Det har kommit en önskan från NASCO att så många regeringar som möjligt på norra halvklotet ska delta i projektet. Även Finland har meddelat att det bidrar till projektet genom egna åtgärder.

Aktiviteter kring Laxens år ordnades för första gången i Finland i november 2018. Då publicerade jord- och skogsbruksministeriet jubileumsåret till ära jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs videohälsning.

Videoinspelning av minister Jari Leppäs hälsning med anledning av Laxens år (textning på finska)

Laxen i Finland

Två av Finlands gränsälvar hör också till världens bästa laxälvar: Tana älv som mynnar i Atlanten och Torne älv som mynnar i Östersjön. Utöver atlantlaxen och östersjölaxen har vi insjölaxen som enbart trivs i insjövatten i Saimen och Hiitolanjoki. Att laxbeståndet i Torne älv befunnit sig i en väldigt dålig status och återhämtat sig till världens starkaste laxbestånd är en av de största framgångshistorierna när det gäller atlantlaxen.

Laxbestånden förvaltas och används enligt lax- och havsöringsstrategin. För att förvalta den hotade insjölaxen i Saimen har man tagit fram en strategi för insjölax. Framkomligheten i älvar förbättras systematiskt genom fiskvägsstrategin.

Man vill förbättra laxens livsmiljöer särskilt i utbyggda vatten. Där rivs det ner vandringshinder och söks lösningar för att skapa fri passage förbi dammar. Det görs också en hel del restaureringar av älvar och iståndsättning av lekplatser.

Mer information om Finlands laxbestånd (luke.fi)

Uppvandringen följs upp med hjälp av ekolod

Varje år från slutet av maj till slutet av augusti följer Naturresursinstitutet upp laxens uppstigning i de viktigaste laxälvarna med hjälp av ekolod.  På detta sätt får institutet viktig information om antalet laxar som vandrar upp för lek samt om tidpunkten för lekvandringen. Informationen används till underlag för att reglera förvaltningen av och fisket efter lax.

Information om antalet vandringsfiskar läggs ut på webben nästan dagligen under uppstigningen av laxen. På webben finns också att få närmare information om uppföljningsmetoderna som bygger på ekolod:

Aktiviteter under Laxens år

  • 17.5.2019 kl. 10 - 15 Kommungården i Utsjoki, Luossatie 1, 99980 Utsjoki
    Ett traditionellt diskussionsmöte ordnat av Utsjoki fiskeriområde. På mötet diskuteras laxforskningen, fiskearrangemangen och fiskeövervakningen i Tana älv. Mötet samlar ihop företrädare för delägarlagen, Forststyrelsen, fiskeriförvaltningen, Naturresursinstitutet, polisen och Gränsbevakningsväsendet. Gratis inträde.
  • 10.6.2019 Torne älv, Lappea: Ett internationellt miniseminarium kring atlantlaxen, laxbeståndens status och forskning i Östersjön och på båda sidorna av Atlanten som samtalsämnen. 
  • 30.8.2019 Luonnon kirjo (Naturens mångfald)-evenemang längs vandringsfiskarnas vandringsvägar (orterna meddelas senare).