Pressmeddelanden

Utvärdering av skärgårdspolitiken klar
JSM
Pressmeddelande 8.11.2018 12.50
EU beslutade om fiskekvoter för Östersjön 2019
JSM
Pressmeddelande 15.10.2018 20.46
I Saimen redan närmare 400 vikare - stammens tillväxt tryggad
JSM MM
Pressmeddelande 15.10.2018 11.59
Juha Tall blir överdirektör vid Landsbygdsverket
JSM
Pressmeddelande 4.10.2018 14.51