Pressmeddelanden

En ny beräkning av referensnivån för skog är klar

JSM
Pressmeddelande 16.12.2019 13.00

Jordbruksrådet antog slutsatser om djurs välbefinnande

JSM
Pressmeddelande 16.12.2019 12.07

Nya bestämmelser om växtskydd

JSM
Pressmeddelande 13.12.2019 12.26

Nivåerna för EU:s direktstöd 2019 har fastställts

JSM
Pressmeddelande 4.12.2019 13.17

Internationella växtskyddsåret invigs 2.12.2019 i Rom

JSM
Pressmeddelande 29.11.2019 11.53

Det gemensamma matbordets medlemmar utnämnda

JSM
Pressmeddelande 14.11.2019 7.00

Beräkningen av skoglig referensnivå blir klar i december

JSM
Pressmeddelande 12.11.2019 12.57

Ändringen av foderlagen går vidare till riksdagen

JSM
Pressmeddelande 31.10.2019 14.32