Pressmeddelanden

Lagen om ett bostadsdatasystem antogs av riksdagen

JSM
Pressmeddelande 10.12.2018 20.31

Finland föreslår ändringar i landsbygdsprogrammet

JSM
Pressmeddelande 10.12.2018 11.02