Pressmeddelanden

Sänkta avgifter för fastighetsförrättningar

JSM
Pressmeddelande 14.12.2017 13.50

Nivåerna för EU:s direktstöd 2017 har fastställts

JSM
Pressmeddelande 7.12.2017 14.43

Faran för fågelinfluensa i Finland har minskat

JSM
Pressmeddelande 1.12.2017 14.40

Stopp på tjuvfiske - olagligt fångad fisk får prislapp

JSM
Pressmeddelande 28.11.2017 10.16

Lokal aktivitet påverkar ortens framtid

JSM
Pressmeddelande 15.11.2017 11.49