Pressmeddelanden

Nästa år ändras villkoren för förgröningsstöd
JSM
Pressmeddelande 13.7.2017 12.18
Minister Leppä besöker Estland
JSM
Pressmeddelande 11.7.2017 14.41
Lättnader i övervakningen av tvärvillkoren
JSM
Pressmeddelande 7.7.2017 11.17
Rätt märkt midsommarlax är hållbart fångad
JSM
Pressmeddelande 21.6.2017 8.27
Anmälningsskyldigheterna för fiskefartyg utökas
JSM
Pressmeddelande 16.6.2017 8.57