Pressmeddelanden

Större förskott på jordbrukarstöd i höst
JSM
Pressmeddelande 5.9.2017 11.47
Enkäten Mat2030: Primärproduktionens lönsamhet oroar
JSM
Pressmeddelande 28.8.2017 8.00
Öppet hus på ekogårdar den 26 augusti
JSM
Pressmeddelande 21.8.2017 9.20
Beakta mångfalden i drivningen av vindfällen
JSM
Pressmeddelande 23.8.2017 10.48