Pressmeddelanden

Sänkta avgifter för fastighetsförrättningar
Pressmeddelande 14.12.2017 13.50
Nivåerna för EU:s direktstöd 2017 har fastställts
JSM
Pressmeddelande 7.12.2017 14.43
Faran för fågelinfluensa i Finland har minskat
JSM
Pressmeddelande 1.12.2017 14.40
Stopp på tjuvfiske - olagligt fångad fisk får prislapp
JSM
Pressmeddelande 28.11.2017 10.16