Pressmeddelanden

Rätt märkt midsommarlax är hållbart fångad
JSM
Pressmeddelande 21.6.2017 8.27
Anmälningsskyldigheterna för fiskefartyg utökas
JSM
Pressmeddelande 16.6.2017 8.57
EU och Kina ska fördjupa vattensamarbetet i Åbo i september
JSM MM
Pressmeddelande 16.5.2017 14.25
Nya metoder i bekämpningen av afrikansk svinpest
JSM
Pressmeddelande 5.6.2017 9.24
Allt fler får stöd för byggande av bredband
JSM
Pressmeddelande 8.6.2017 14.15
Nationellt stöd för renskötseln
JSM
Pressmeddelande 8.6.2017 13.32