Pressmeddelanden

Stödnivåerna för EU:s direktstöd 2016 justerade
JSM
Pressmeddelande 8.12.2016 13.42
Fiskeavtalet för Tana älv till riksdagsbehandling
JSM
Pressmeddelande 10.11.2016 15.06
Redogörelsen om livsmedelspolitik på remiss
JSM
Pressmeddelande 9.9.2016 12.41