Pressmeddelanden

Ändrade jakttider börjar gälla vid ingången av juni
JSM
Pressmeddelande 24.5.2018 13.51
Ödemarksbruk har enligt undersökningen betydande ekonomiska effekter i Finland
JSM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 24.5.2018 10.54
Mer stöd till skogsvägar
JSM
Pressmeddelande 17.5.2018 13.53