Pressmeddelanden

Nästa år ändras villkoren för förgröningsstöd

JSM
Pressmeddelande 13.7.2017 12.18

Minister Leppä besöker Estland

JSM
Pressmeddelande 11.7.2017 14.41

Lättnader i övervakningen av tvärvillkoren

JSM
Pressmeddelande 7.7.2017 11.17

Rätt märkt midsommarlax är hållbart fångad

JSM
Pressmeddelande 21.6.2017 8.27