Pressmeddelanden

Jakt på orre förbjuden i vinter

JSM
Pressmeddelande 12.12.2014 11.15

Statens vattenbruksverksamhet omorganiseras

JSM
Pressmeddelande 11.12.2014 15.12

Mjölksektorn får EU-stöd på grund av exportkrisen

JSM
Pressmeddelande 10.12.2014 16.01

Antalet frilevande vildsvin minskas

JSM
Pressmeddelande 4.12.2014 13.08

Grannar gav tips om utveckling av fiskekvotsystem

JSM
Pressmeddelande 26.11.2014 13.53

Organisk selen får tillsättas i foder för ekodjur

JSM
Pressmeddelande 25.11.2014 12.15