Pressmeddelanden

Laxfisket i Bottniska viken förbjuds från och med 25.7

JSM
Pressmeddelande 23.7.2013 12.14

Sari Salminen blir djurskyddsombudsman

JSM
Pressmeddelande 18.6.2013 11.00

Elektronisk anmälan av laxfiskefångster tas ibruk

JSM
Pressmeddelande 14.6.2013 9.05

Skogslagen förändras

JSM
Pressmeddelande 13.6.2013 11.00

Naturresurscentrets ledning placeras i Helsingfors

JSM
Pressmeddelande 28.5.2013 12.51

Nya riktlinjer för landsbygdsutveckling

JSM
Pressmeddelande 22.5.2013 7.21

Hot mot livsmedelssäkerheten allt globalare

JSM
Pressmeddelande 16.5.2013 10.40

Nya verksamhetformer för skogsvårdsföreningar

JSM
Pressmeddelande 7.5.2013 8.58

Nedskärningar i årets direktstöd

JSM
Pressmeddelande 25.4.2013 5.44

Produktionsbundna bidrag för 2012 fastställdes

JSM
Pressmeddelande 11.4.2013 13.32

Bestämmelserna om avlivning av djur ingår nu i lag

JSM
Pressmeddelande 4.4.2013 12.48

Livsmedelslagen ändras

JSM
Pressmeddelande 4.4.2013 12.46