Pressmeddelanden

Landsbygdspolitiska rådet fick en ny sammansättning

JSM
Pressmeddelande 18.2.2021 14.01

Finlands skogscentral fick en ny direktion

JSM
Pressmeddelande 17.2.2021 9.35

Tyck till om bekämpningen av invasiva främmande arter

JSM
Pressmeddelande 10.2.2021 11.22

Fiskebegränsningsområdet i Saimen utvidgas

JSM
Pressmeddelande 3.2.2021 12.33

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen har fastställts

JSM
Pressmeddelande 29.1.2021 13.42