Pressmeddelanden

Olagligt laxfiske i Östersjön minskade kraftigt
JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 17.19
Renforskningen önskas få en ekonomiskt hållbar grund
JSM
Pressmeddelande 1.7.2020 16.02
Ändringar i lagen om plantmaterial
JSM
Pressmeddelande 26.6.2020 13.47
Livsmedelssystemets gemensamma framtidsbild 2030 klar
JSM
Pressmeddelande 16.6.2020 12.26