Pressmeddelanden

Ål fredad i havsområdet vid fritidsfiske även i juli

JSM
Pressmeddelande 20.6.2023 5.30

Kvalitetskontrollen av förstagallringar förbättras

JSM
Pressmeddelande 5.6.2023 13.26

Betesgång i skogar kan fortsätta

JSM
Pressmeddelande 2.6.2023 15.59

Vid fiske av puckellax ska hänsyn tas till atlantlaxen

JSM
Pressmeddelande 26.5.2023 10.26

Slutliga nivåer för EU:s direktstöd 2022 fastställda

JSM
Pressmeddelande 25.5.2023 16.22