Pressmeddelanden

Ansökan om stöd för glesbygdsbutiker öppnar strax

JSM
Pressmeddelande 10.9.2019 9.57

Minister Leppä hördes av Europaparlamentets utskott

JSM
Pressmeddelande 4.9.2019 20.44

Ny skärgårdsdelegation inleder arbetet i september

JSM
Pressmeddelande 29.8.2019 13.47

Utkomst och förlust av biologisk mångfald väcker oro

JSM
Pressmeddelande 23.8.2019 9.02

Nytt skogsråd tillsatt

JSM
Pressmeddelande 22.8.2019 11.06

Naturvården i ekonomiskogar intresserar skogsägare

JSM
Pressmeddelande 16.8.2019 14.45