Pressmeddelanden

Livsmedelssäkerhetsrisker på EFSA:s mötesagenda
JSM
Pressmeddelande 18.9.2019 13.44
Det börjar vara bråttom med att klimatanpassa
JSM
Pressmeddelande 25.9.2019 12.22
Ändring av livsmedelslagen till riksdagen
JSM
Pressmeddelande 7.10.2019 13.33
Minister Leppä hördes av Europaparlamentets utskott
JSM
Pressmeddelande 4.9.2019 20.44
Ansökan om stöd för glesbygdsbutiker öppnar strax
JSM
Pressmeddelande 10.9.2019 9.57
Ny skärgårdsdelegation inleder arbetet i september
JSM
Pressmeddelande 29.8.2019 13.47