Pressmeddelanden

Dispensjakt på varg begränsas

JSM
Pressmeddelande 31.1.2023 15.51

Gränsvärden för halter av PFAS i livsmedel

JSM
Pressmeddelande 5.1.2023 16.09

Lagändring som gäller fiskekvotssystemet stadfästes

JSM
Pressmeddelande 5.1.2023 14.06