Pressmeddelanden

Anmälningsskyldigheterna för fiskefartyg utökas

JSM
Pressmeddelande 16.6.2017 8.57

Allt fler får stöd för byggande av bredband

JSM
Pressmeddelande 8.6.2017 14.15

Nationellt stöd för renskötseln

JSM
Pressmeddelande 8.6.2017 13.32

Nya metoder i bekämpningen av afrikansk svinpest

JSM
Pressmeddelande 5.6.2017 9.24

Plan för sammanslagning av verken klar

JSM
Pressmeddelande 22.5.2017 15.35