Pressmeddelanden

Jordbrukets miljöstöd har minskat näringsbelastningen

JSM
Pressmeddelande 12.5.2010 11.22

Studiepenningen för lantbruksföretagare ses över

JSM
Pressmeddelande 8.4.2010 11.56

Tillfälligt stöd till jordbruket

JSM
Pressmeddelande 8.4.2010 11.50

Värdena för olagligt dödat vilt uppdateras

JSM
Pressmeddelande 7.4.2010 10.45

Blåbär allt populärare

JSM
Pressmeddelande 31.3.2010 8.13

Redogörelse om livsmedelssäkerhet till riksdagen

JSM
Pressmeddelande 30.3.2010 8.10

Arbetsgruppen föreslår nya skattetolkningar

JSM
Pressmeddelande 10.3.2010 10.31

Älgstammen är stabil

JSM
Pressmeddelande 4.3.2010 12.34