Pressmeddelanden

Bekämpning av invasiva främmande arter effektiviseras
JSM
Pressmeddelande 3.10.2018 14.36
Statsrådet beslutade om fredningstid för ål
JSM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.34
Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen
JSM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.46
IHN hos laxfiskar utrotad i Finland
JSM
Pressmeddelande 10.9.2018 15.52
Jaktvårdsavgiften för unga sänks till 20 euro
JSM
Pressmeddelande 14.9.2018 14.12
Minister Leppä på Team Finland-resa till Sydafrika
JSM
Pressmeddelande 17.9.2018 11.41
Vattentjänstnätens skick ska säkras
JSM
Pressmeddelande 13.9.2018 10.43
Stöd för jordbrukets lönsamhetskris
JSM
Pressmeddelande 29.8.2018 14.51
Arktis behöver snabbt nya hållbara klimatlösningar
JSM UM
Pressmeddelande 11.9.2018 15.15