Pressmeddelanden

Finland föreslår ändringar i landsbygdsprogrammet

JSM
Pressmeddelande 10.12.2018 11.02

Utkast till ny nationell skogsstrategi på remiss

JSM
Pressmeddelande 16.11.2018 15.54

Utvärdering av skärgårdspolitiken klar

JSM
Pressmeddelande 8.11.2018 12.50