Pressmeddelanden

Statsrådet fastställde stödet för biodling 2019
JSM
Pressmeddelande 4.4.2019 13.27
Jord- och skogsbruksministeriets strategi 2030 klar
JSM
Pressmeddelande 20.3.2019 12.01
Nya möjligheter för finländska fiskprodukter i Kina
JSM
Pressmeddelande 26.3.2019 15.46
Privat kapital som lösning på globala utmaningar
JSM
Pressmeddelande 28.3.2019 9.30
Tullen får utökad behörighet för tillsynen över djurskyddslagen
JSM Tullverket
Pressmeddelande 20.3.2019 10.43
Det går att öka användningen av organiska gödselfabrikat
JSM MM
Pressmeddelande 15.3.2019 12.24