Pressmeddelanden

Finlands CAP-plan godkändes

JSM
Pressmeddelande 1.9.2022 12.08

Jaktvårdsavgiften föreslås bli höjd

JSM
Pressmeddelande 24.8.2022 17.12

Ny lag om gödselmedel träder i kraft den 16 juli 2022

JSM
Pressmeddelande 12.7.2022 13.00