Pressmeddelanden

Maximiantalet säsongsarbetare utanför EU ökar med 4500

JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 20.08

Olagligt laxfiske i Östersjön minskade kraftigt

JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 17.19

Området för växelverkan mellan stad och landsbygd utvidgas

ANM JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 11.54

Vid Finlands gränser får man fiska i sommar

JSM
Pressmeddelande 13.5.2020 11.22