Pressmeddelanden

Området för växelverkan mellan stad och landsbygd utvidgas
ANM JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 11.54
Maximiantalet säsongsarbetare utanför EU ökar med 4500
JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 20.08
Vet mer om bioekonomi
JSM
Pressmeddelande 5.11.2015 15.44